HomeNieuwsOnderwijsNieuwe wetgeving peuterspeelzalen: wet OKÉ

Nieuwe wetgeving peuterspeelzalen: wet OKÉ

speelotheek
Per 1 augustus 2010 is de nieuwe wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet Oké) ingegaan. Daarmee is een aantal wijzigingen en kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk van kracht. Het college zal het huidige beleid voor voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen in 2011 voortzetten.

De subsidie voor Purmerendse peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden gaat door in 2011 conform de nieuwe kwaliteiteisen van de wet. Ook is gestart met een tweede schakelklas. Met ingang van 1 augustus krijgen ouders van doelgroepkinderen die in het kader van minimabeleid in aanmerking komen voor de M€€rdoenregeling recht op een vergoeding van 4 dagdelen per week. Voorwaarde is wel dat de kinderen ook 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal gaan.

Voor ouders van reguliere peuters die in aanmerking komen voor de M€€rdoenregeling geldt de voorwaarde dat hun kind minimaal 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat.Ouders van doelgroepkinderen die niet in aanmerking komen voor de M€€rdoenregeling betalen maximaal 9,50 euro per maand. Ook hier is de voorwaarde dat de kinderen minimaal vier dagdelen per week komen.

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Onderwijs artikelen