HomeNieuwsOnderwijsNieuwe schoolgebouw ’t Prisma aan Gasinjetstraat

Nieuwe schoolgebouw ’t Prisma aan Gasinjetstraat

Prisma-logo
Het nieuwe schoolgebouw van ’t Prisma komt aan de Gasinjetstraat in Overwhere, dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Bij de keuze voor deze locatie heeft de inbreng van buurtbewoners een hoofdrol gespeeld.

Basisschool ’t Prisma is op dit moment gehuisvest op twee locaties: Gasinjetstraat 1-3 en Mercuriusweg 27. De schoolgebouwen zijn in slechte staat en aan vervanging toe. Daarnaast is het vanuit onderwijskundig oogpunt veel beter om een school op één locatie te huisvesten. De gemeente heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor een nieuw schoolgebouw.

Zeven locaties bekeken
De gemeente heeft zeven locaties onderzocht. Uiteindelijk bleken er drie locaties (financieel en praktisch) haalbaar: Jhr. Van Cittersplein (hoek Van IJsendijkstraat-Den Uyllaan), Cavaljéplein, Gasinjetstraat. Op 31 mei werden deze met omwonenden en ouders van leerlingen van ’t Prisma gedeeld.

Voorkeur buurt
De meerderheid van de buurt bleek een grote voorkeur te hebben voor de Gasinjetstaat. Die voorkeur heeft er vooral mee te maken dat deze locatie nu al als school in gebruik is. Ook speelt mee dat er goede mogelijkheden zijn voor verkeersontsluiting.

Het college heeft de stem van de omwonenden en ouders van leerlingen van ’t Prisma zwaar laten wegen. Het bouwen op deze locatie is namelijk wel duurder dan op de overige locaties, omdat de leerlingen tijdens de sloop en nieuwbouw op een andere plek moeten worden ondergebracht. Ook heeft het huidige gebouw nog een waarde op de balans van de gemeente. Bij de sloop gaat die waarde verloren. Toch vond het college de argumenten van omwonenden en ouders van leerlingen van ’t Prisma, zo overtuigend dat de extra kosten gerechtvaardigd zijn. Ook het onderwijskundig belang om snel een nieuw gebouw voor ’t Prisma te bouwen en de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, droegen bij aan de voorkeur van het college.

 

Onderwijs artikelen