HomeNieuwsSociale ZakenNieuwe manier van werken Maatschappelijk Werk op scholen

Nieuwe manier van werken Maatschappelijk Werk op scholen


Per 1 januari 2023 willen de gemeenten Purmerend en Beemster het Maatschappelijk Werk op scholen, thuis en in de buurt en vanuit één organisatie organiseren. Clup Welzijn organiseert deze nieuwe manier van werken in samenwerking met een kwartiermaker vanuit de gemeente, die de overgang begeleidt en in nauw contact staat met alle betrokken partijen. Beiden colleges stemden in met deze nieuwe werkwijze, die op 37 scholen wordt ingezet.

Het Maatschappelijk Werk speelt een belangrijke rol in het signaleren van problemen bij kinderen op de basisschool en de middelbare school. Denk aan concentratieproblemen of verandering in gedrag door een gebeurtenis of verandering in het leven van een kind. Het is dan prettig voor het kind en de ouder(s) om gebruik te kunnen maken van hulp en ondersteuning op school, thuis of in de buurt. Dit kan lichte hulp zijn en wanneer dat nodig is kan er geschakeld worden met de wijk- en jeugdteams en bijvoorbeeld Loket Jeugd van de gemeenten Purmerend en Beemster. Dit kunnen we bereiken door het Schoolmaatschappelijk Werk bij Clup Welzijn onder te brengen. Het streven hierbij is dat de medewerkers 52 weken per jaar beschikbaar zijn, dus ook na schooltijd en in de schoolvakanties.

Focus op preventie
De gemeenten willen eerder sneller ondersteuning bieden als een kind dat nodig heeft. De omgeving waar een kind opgroeit, zoals op school heeft invloed op de ontwikkeling en de mogelijke hulpvraag. Vroegtijdig signaleren als er iets speelt is belangrijk.
Wethouders jeugd van Purmerend en Beemster, Paul van Meekeren en Jos Dings zijn trots dat alle partners achter deze ontwikkeling staan: “Door samen met het onderwijs meer in te zetten op het voorkomen van complexe problemen is de verwachting dat we kinderen eerder en met lichte hulp in de buurt helpen op het moment dat goed past bij het gezin. Zo ondersteunen we de kinderen en de gezinnen in het zelfstandig en tevreden kunnen blijven meedoen.”

Uitwerking nieuwe werkwijze
De komende maanden gaat de kwartiermaker om tafel met de huidige aanbieders, Clup Welzijn, het onderwijs en de samenwerkingspartners. Uitgangspunt is om een werkwijze te maken die outreachend en laagdrempelig is met meer hulp vanuit de wijk.

37 scholen werken mee
Met uitzondering van de scholen voor Speciaal (Voortgezet) Onderwijs, waar ondersteuning anders is georganiseerd, wordt Schoolmaatschappelijk Werk op alle scholen in Purmerend en Beemster ingezet. Het gaat om 26 basisscholen, zeven scholen voor Voortgezet Onderwijs, twee scholen voor Speciaal basisonderwijs en de twee scholen voor nieuwkomers. Het komende jaar, 2022, is het overgangsjaar richting deze nieuwe manier van werken.

Sociale Zaken artikelen