HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNieuwe bestemming voor leegstaande kantoren

Nieuwe bestemming voor leegstaande kantoren


Het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen is een volwaardig alternatief voor nieuwbouw van woningen. De makelaars van NVM Business vervullen hierbij een belangrijke rol. Dat komt doordat zij een deel van het werk van de projectontwikkelaars naar zich toetrekken. Dit zijn enkele conclusies uit de zojuist door NVM Business uitgebrachte publicatie “Een nieuw leven – nieuwe bestemming voor leegstaande kantoren”.

Praktijkvoorbeelden
De publicatie is tot stand gekomen door dertien makelaarskantoren te interviewen over hun betrokkenheid bij succesvolle transformaties. De door hen genoemde voorbeelden uit de praktijk variëren van de herbestemming van een voormalig Shell-kantoor in Den Haag tot de transformatie van de Neudeflat in Utrecht. Overigens blijkt uit de vele voorbeelden die in de NVM Business publicatie worden genoemd, dat geen twee transformaties hetzelfde zijn. Bovendien gaat het niet altijd om woningen. Ook andere herbestemmingen komen voor, zoals de transformatie van kantoren naar gezondheidscentra en hotels.

Appartementen favoriet
Volgens NVM Business, die tijdelijke of permanente herbestemming van leegstaand vastgoed tot een van haar prioriteiten heeft gemaakt, lenen te transformeren kantoren zich opvallend goed voor een invulling met huurappartementen van 40 tot 60 vierkante meter, en wel voor een doelgroep die de afgelopen jaren over het hoofd is gezien, namelijk die van de werkende jongeren. Om verschillende redenen willen of kunnen zij niet kopen, en grotere woningoppervlakten kunnen zij vaak niet betalen.

Denken in scenario’s
De kunst is vooral om voor leegstaande kantoren scenario’s te bedenken en als makelaar daar dan gericht partijen bij te zoeken. Behalve een sterke mate van pro-activiteit zijn bij een herbestemming ook een flinke dosis creativiteit en een gezonde portie geluk ingrediënten voor succes. Daarnaast is een goede marketing belangrijk, evenals de locatie en de vorm van het gebouw. Met sommige kantoren valt gewoon niets meer aan te vangen, vanwege de ligging of de constructie. Toch kunnen ook ogenschijnlijk kansloze herbestemmingen van de grond komen, bijvoorbeeld door slim en creatief om te gaan met fiscale wetgeving.

Groot potentieel
Hoeveel kantoren de komende jaren kunnen worden herbestemd tot woningen is nog geen uitgemaakte zaak. Veel kantoren zijn namelijk gebouwd op plaatsen waar een transformatie niet direct voor de hand ligt. Dit geldt in principe voor nagenoeg alle kantorenparken en bedrijfsterreinen in ons land. Niettemin verwacht NVM Business dat ongeveer een derde van het beschikbare kantorenaanbod in aanmerking komt voor transformatie naar woningen. Daarmee zou tot 2025 ongeveer 20 procent van de landelijke behoefte aan appartementen kunnen worden gedekt.

Over NVM Business
De NVM is in Nederland de grootste vereniging voor makelaars en taxateurs. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.

> Download “Nieuwe bestemming voor leegstaande kantoren” (pdf)

Ruimtelijke Ordening artikelen