HomeNieuwsColumnNieuw jaar gouden kansen

Nieuw jaar gouden kansen

Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart, totdat Julius Caesar in 44 v.Chr. de Juliaanse kalender invoerde, vanaf die tijd was Nieuwjaar op 1 januari. De Romeinen offerden sindsdien op die dag aan de god Janus (waarnaar januari is genoemd) om hem mild te stemmen voor het aankomende jaar.
De Juliaanse kalender was een op de Egyptische kalender gebaseerde verbetering van de Romeinse kalender. De Juliaanse kalender werd weer verdrongen door een verbeterde versie de Gregoriaanse kalender en die hangteren we nog steeds. De Gregoriaanse kalender werd in 1582 ingevoerd ook in het grootste deel van de regio dat nu Nederland is. Maar dit zijn zomaar wat feitjes. Goed om daar even bij stil te staan als u de recente jaarwisseling als een doodgewoon gegeven (wat het dus niet is) bent gepasseerd.
Hadden we de Romeinse kalender nog dan begon het nieuwe jaar op 1 maart en dat is onder normale omstandigheden nu net de maand dat in Nederland de laaste tijd verkiezingen plaatsvinden.
Binnenkort is het weer zover. Op 15 maart 2017 voor de Tweede Kamer en in 2018 op 24 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die laatste zijn nog een eind weg maar die voor de Tweede Kamer verkiezingen naderen met rasse schreden.
Maar liefst 81 partijen hebben zich voor deze verkiezingen laten inschrijven. Of ze allemaal daadwerkelijk zullen meedoen moeten we nog afwachten. Want partijen die nu nog geen Kamerzetel hebben, moeten voor 30 januari twee dingen doen: 11.250 euro betalen én 580 steunverklaringen binnenhalen, eerlijk verdeeld over de twintig kiesdistricten in ons land. Anders komen ze niet op de kieslijst.
Het is aannemelijk dat een aanzienlijk deel van de 81 geregistreerde partijen ook echt de kieslijst haalt, omdat het door internet gemakkelijker is geworden om steunbetuigingen binnen te halen. Of het net wordt als in 1933 (april!) moet nog worden afgewacht. Toen haalden 54 partijen het stembiljet, met welluidende namen als Zuiderzeepartij, Onafhankelijke Zakenlui, Oranjefascisten. Nederlandse Fascisten Unie, Marktkooplieden en Nederlandse Bond van Belastingbetalers. Uiteindelijk behaalden ‘slechts’14 partijen een zetel. Er waren toen echter nog maar 100 zetels te verdelen en nu 150!
Er zijn voor de verkiezingen van 2017 naast de bekende namen weer van die pakkende namen voor partijen die een takje aan de ‘nog’ levende boom die democratie heet willen toevoegen. De democratie leeft roepen enthousiastelingen. Of dat zo is moet nog blijken. Interessant wordt het wel. Eens te meer is het gezegde: twee mensen één kerk drie mensen twee kerken van toepassing.
De ingeschreven partijen hebben namen als Anti Europa Partij, Partij van de Rede, Club van niet kiezers, Niet Stemmers, Jezus Leeft, Het Gezonde Verstand, Lokaal in de Kamer, Sterk, De Burger Beweging, Artikel 1, Artikel 50, Nieuwe Wegen, Kleptocraten, POKER, LEF, Partij Bonte Koe (Purmerend?), etc.
Nu is een pakkende naam het eerste wat van belang is en dan natuurlijk het partijprogramma, maar een heel groot gedeelte van de kiezers stemt op het bekende gezicht of bekende naam.
Zeg nu zelf: heeft u wel eens een partijprogramma helemaal gelezen en als u dat opbracht was u het dan helemaal eens met dat programma?
Een van de grootste kanshebbers voor veel kamerzetels de komende verkiezingen heeft een programma van één a 4tje. En geloof het of niet alles staat er op wat de voorgeprogrammeerde mens in de straat nodig heeft.
De organisatoren van de verkiezingen breken zich nu al het hoofd erover hoe ze al die partijen straks een herkenbare plaats op het stembiljet zullen geven. ,,We zijn er al mee bezig”, zegt Tijs Manten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Er komt een oplossing, maar het wordt passen en meten.”
Waar moet je nu straks op stemmen? Maak maar eens een keuze uit al die partijen. Natuurlijk kun je StemWijzer of Kieskompas gebruiken.Ca. 80% van de kiezers gebruiken deze stemhulpen. Op de belangrijkste vraag: welke partij staat zowel in woord, gebaar als geest echt borg voor de democratie, krijg je bij die stemhulpen helaas geen antwoord.
Als ik welingelichte kringen moet geloven zullen de Russen juist deze stemhulpen gaan gebruiken om de verkiezingen bij ons te manipuleren. Ze oefenen inmiddels al met de voorspellende verkiezing enquêtes, maar dit terzijde.
Na de door de CIA en FBI bewezen gelukte inmenging in de VS hebben ze de smaak te pakken gekregen. Het resultaat is er naar.
In de is VS definitief een politieke leiding doorgebroken die het spiegelbeeld is van hen. Er zijn zelfs belangenverstrengelingen vastgesteld. Multinationals kennen nu eenmaal geen grenzen. En Nederland is in historisch en hedendaags opzicht en in het bijzonder vanwege het gunstige ondernemers- en belasting klimaat de bakermat van menige multinational. We gaan als de as in het wiel van de grootmachten een gouden toekomst tegemoet, let op mijn woorden.

Column artikelen