HomeNieuwsColumnMiljoenenhulp nodig voor Stadsverwarming

Miljoenenhulp nodig voor Stadsverwarming

schuld
Purmerend leent de Stadsverwarming 45 miljoen euro! Dat was hét nieuws van de vorige maand. Helaas door zeer weinigen in Purmerend met veel belangstelling opgevangen. Terwijl het toch op lokaal niveau de omvang heeft van een ‘Griekse steunoperatie’.

De 45 miljoen euro heeft de warmteleverancier nodig voor de aflossing van eerdere leningen en investeringen in het net. Met dit kapitale bedrag wil de BV Stadsverwarming het warmtenet in Purmerend op een beter peil brengen tegen redelijke financieringskosten. De BV Stadsverwarming kan zelf alleen leningen aantrekken tegen een veel hogere rente. Waarvoor de gemeente Purmerend als eigenaar van de BV bovendien garant zou moeten staan. Daarom heeft de gemeenteraad op voorstel van B en W besloten de leningen die over de periode tot en met 2014 lopen, zelf te verstrekken.

In de gemeenteraad van eind mei was de goedkeuring bijna een hamerstuk. Slim en historisch bezien in de juiste context, stipte Leefbaar Purmerend-raadslid Henk Heida de rol van de Stadspartij aan. Met name de rol die raadslid Roald Helm vroeger speelde. ‘Het college boft toch maar dat Helm nu in het college zit en niet meer hier in de raad’, zo bracht hij het kort onder woorden. Om een lang verhaal kort te maken ook Heida stemde voor. Of dat nu met vertrouwen in wethouder Helm te maken had bleef onbenoemd.

Het geluk speelde in die gedenkwaardige raadsvergadering ook mee dat voormalig Stadspartij-fractievoorzitter Ernst Ankersmit niet meer in de raad zit. Anders had hij door moeten gaan waar deze nu is gestopt in het stadsverwarmingsdossier. Ik zou benieuwd zijn geweest wat hij er nu van vindt. Zijn woorden: ‘de Stadsverwarming wordt nooit schuldenvrij en alle prognoses blijken achteraf op drijfzand te berusten’, galmen nog na in mijn oren. Dat is tot nu toe allemaal uitgekomen.

Purmerend stak zowat al zijn reserves in de schulden en doet daar nu ook nog een lening van 45 miljoen bij. Bij elkaar is het nu toch zo’n kleine 150 miljoen euro dat Purmerend in de Stadsverwarming steekt. Die investeringen kunnen alleen maar terug komen als de komende, pak ‘m beet halve eeuw, de Stadsverwarming zijn schulden aan de kas van de gemeente daadwerkelijk inlost. Ondertussen zuchten alle burgers in de gemeente voor de korte termijn al onder bezuinigingen die deels tot doel hebben die leeggehaalde algemene reserves weer aan te vullen. Op de 45 miljoen heft de gemeente een bescheiden eigen rente (boekhoudkundige winst) van een 0,5%. Schuld, lening en rente allemaal op te brengen door de Purmerenders hetzij via lokale lastenverschuiving/lastenverzwaring en bezuinigingen, en voor stadsverwarminggebruikers ook nog door het tarief.

Dat had de Purmerendse gemeenteraad in de begin 80-er jaren van de vorige eeuw toch wel anders voor ogen. Slechts met de stemmen van de VVD-raadsleden en één PvdA-raadslid tegen, zagen de andere raasleden gouden bergen in de exploitatie van een eigen stadsverwarming. Jammer dat alle negatieve verwachtingen toen van de VVD en die ene PvdA-er, zijn uitgekomen.
Opmerkelijk ook dat alle vragen van de Stadspartij over de slechte staat van de warmtemeters, ontbrekende afsluiters, lek net, slechte constructie van warmtewisselaars en dientengevolge hoog warmteverlies nu ook van een op waarheid berustend antwoord worden voorzien. Herstel van dit zootje schroot kost dus minimaal die 45 miljoen euro.

Tja ik weet het, we kunnen geen kant meer op met die Stadsverwarming. Een faillissement zet het overgrote deel van de Purmerendse huishoudens acuut zonder warmte. Een reëel alternatief is nog niet op korte termijn beschikbaar. Net zoals Europa met de Griekse financiële kwestie zit, heeft Purmerend zijn Stadsverwarmingstragedie.

Je vraagt je altijd af, is er niemand beter van geworden? Boze tongen beweren dat de voormalige eerste directeur van de Stadsverwarming er wel bij heeft gevaren. Mede door het via een eigen bedrijfje toeleveren van materialen. Daarvoor bleek hij overigens toestemming te hebben van het toenmalig college, zo werd achteraf op vragen van de Stadspartij gesteld. Een raadsonderzoek naar de totale gang van zaken vond nimmer plaats, daartoe wilde de Purmerendse raad niet besluiten. Waarmaken van een affaire door die boze tongen is niet mogelijk.

Wel zijn er ondertussen weer geheime vergaderingen over het onderwerp, dit in relatie tot een mogelijke partner voor de gemeente Purmerend in de BV Stadsverwarming. Maar ook het nieuws van een nieuwe partner is de afgelopen decennia al meer gehoord en in het niets verdwenen. Nu zou het nemen door Purmerend van een aandeel in de HVC-huisvuilcentrale bijdragen aan een oplossingsrichting, zo wordt er cryptisch opgemerkt in een ambtelijk stuk. Het fijne daarover voltrekt zich in besloten vergaderingen en staat in geheime stukken.  De komende week, donderdag 16 juni,  zal er in de commissie Stedelijke ontwikkeling en Beheer over worden gepraat, althans over het deel dat het openbare licht kan verdragen.

Lezers, toon belangstelling en volg het debat! Kijken wie er per ongeluk uit de geheimhouding informatie prijs geeft.

Column artikelen