HomeNieuwsColumnMiddeleeuwen

Middeleeuwen

boerendans
Nee hoor ik trap er niet in. Al die gratis anti-reclame voor de PVV.
‘Eindelijk een partij waar de echte moraal des volks ook bij een volksvertegenwoordiger zichtbaar mag zijn.’ Dat is de boodschap die ik van de ‘gewone’ man in de straat opvang.

De plebejers, het rapalje van de straat, de kruimeldief, de hysterische buurman, de zijn vrouw slaande man, de haar man slaande vrouw, de fantasten die zich als professor kwakzalver verkopen, de leugenaar,enzovoort.  Mensen zoals bijvoorbeeld Lucassen, Sharp en De Mos waar moeten die zonder PVV heen met hun bijdrage aan de politiek?
De hele amusementsindustrie die avond aan avond via de kijkdoos de huiskamers met waarden en normen vult staat bol van: overspel, hard- drugsgebruik van artiesten, dopingebruik van topsporters, moord en doodslag, hysterie, roddel en achterklap.
De dagelijkse sores dus zal ik maar zeggen, waarmee burgers torsen of mee worden geconfronteerd worden zo op de kijkdoos sterk uitvergroot en met de paplepel ingegoten. En het is bekend als je mensen maar lang genoeg met voorbeelden, in dit geval slechte, bestookt dan volgt het nadoen vanzelf. En dat is nu precies het tijdsbeeld waarin we verkeren.

Het debat over de regeringsverklaring was voor mij een eye-opener . Het ging alleen over de thema’s van de PVV. Niet over problemen die veel urgenter lijken: de financiële crisis, de milieucrisis, de algehele crisis van onze beschaving. De echte problemen interesseren die gewone burger niet meer. Ook onze volksvertegenwoordigers begrijpen dat nu en zo ontstond dat soapachtige debat in de Tweede Kamer.

Menig burger vraagt zich daardoor al rokende in het buurtcafé hardop af: is het economisch belang van het op demonische wijze bestrijden en jagen op de kleine huistelende wietteler groter dan het vervolgen van de boeven, soms zelfs hele landen (Griekenland), die de bankencrisis veroorzaken?  Mag de kleine huisteler in deze crisisachtige tijden soms niet een graantje meepikken met deze graaibende?
De PVV is de enige die deze prangende vragen die onder het volk leven een leidende stem geeft.
De PVV vertegenwoordigers zijn ook de enigen die zich als ervaringsdeskundigen met de stem des volks profileren dat wordt me steeds duidelijker.

Ik zie de lezer de wenkbrauwen al fronsen bij deze constatering.  Maar moeten we het dan hebben van de moraal van die commissarissen, directeuren en aandeelhouders gesecondeerd door zorgvuldig geselecteerde hulpjes? Lieden die met gouden draden aan elkaar hangen en elkaar zo ook in politiek opzicht overeind houden.
Met enig gezond verstand zie je dat het een bijeengeraapt gezelschap is dat  wordt gedreven door eigenbelang.

Weg dus met het ‘gezond verstand’ uit de samenleving. Dat wordt als van oudsher door de werkelijke machthebbers van oudsher ook binnenskamers gepredikt en in praktijk gebracht. Heksenprocessen, verbanningen, verketttering, boekverboden, boekverbrandingen, politieke moordpartijen zijn daar het zichtbare resultaat van.

 ‘Houd jij ze arm dan houd ik ze dom, was een veel gehoord gezegde in vroeg socialistische kring. De kapitalisten en hun politieke vertegenwoordigers  hielden de bevolking arm, de kerkvertegenwoordigers hielden de meute dom. Dat is de vroeg socialistische vertaling hiervan.

Het was dan ook de socialistische beweging die zich voor de geestelijke en verstandelijke verheffing des volks in woord en gebaar inspande. Maar dat idealisme heeft te weinig wortels geschoten om ons nog verder te brengen. Daar raak ik steeds meer van overtuigd.

En daarmee zijn wij in evaluerende zin niets anders dan de logische politieke consequentie van een maatschappij waar wij allen verantwoordelijk voor zijn. Zo kon er als vanzelf een regeringskongsi ontstaan tussen CDA, VVD en PVV.
Het hedendaags gevolg is dus het resultaat van politieke partijen die hun eigen gedachtegoed opnieuw uitvinden, intellectuelen die een gemakzuchtig nihilisme cultiveren, onderwijs waar je een diploma in de schoot krijgt geworpen, de geldzucht van de zakenwereld en de massa media die liever de buikspreker van dan een kritische spiegel voor het volk zijn.

Er is ook een ander type massamens ontstaan, dat niet in rationaliteit gelooft, dat zichzelf niet wil verheffen. Een verwend, agressief mensentype dat anderen de schuld geeft als het tegen zit. De rancune richt zich tegen alle kunst die ‘moeilijk’ is. Alles wat het volk niet snapt worden door de grote leider Geert Wilders als linkse hobby’s weggezet. Ook dat hoort het volk graag.
Het interessante hieraan is dat de tereinen kunst en cultuur tot voor kort allemaal rechtse hobby’s waren.

De aan de weg timmerende cultuurfilosoof Rob Riemen vindt dat de elites zich moeten oprichten, zich sterk moeten maken voor een betere cultuur en geestelijke waarden. ‘Het streven naar verheffing is fundamenteel voor de geschiedenis van onze beschaving. Maar de elites hebben dat losgelaten. Juist in een democratische samenleving heb je elites nodig die het voorbeeld geven. Maar de zakenelite is ontmaskerd. De intellectuele elite relativeert zichzelf, de media-elite wil vooral verkopen. En de politieke elite mist idealen en loopt achter Maurice de Hond aan.’

We zijn op de terugweg naar de Middeleeuwen, daar helpen de waarschuwende woorden van Rob Riemen niet meer tegen vrees ik.

Column artikelen