HomeNieuwsAlgemeen BestuurLevendige debatten in Politiek Lokaal

Levendige debatten in Politiek Lokaal

cafebakkerHet Politiek Lokaal van zondagmiddag is een levendig debat tussen burgers, raadsleden en de wethouders Mona Keijzer (CDA) en Berent Daan (PvdA) geworden. Helaas schitterde de wethouder van financiën Hans Krieger (VVD) door afwezigheid, omdat hij het niet helemaal eens was met de opzet van de middag. Dat zou zijn probleem niet hoeven te zijn, want de organisatie van de middag was in handen van de Werkgroep Politiek Lokaal onder leiding van haar geestelijk vader Chris de Vries.

De andere twee wethouders (wethouder Helm (Stadspartij) had afgezegd wegens andere verplichtingen) hadden er geen moeite mee om toelichtingen te geven op de bezuinigingen volgens de begroting die overigens nog door de raad moet worden geloodsd. De discussie stond onder leiding van het vroegere raadslid Ruud Luiks. De wethouders maakten duidelijk dat het weerstandsvermogen (de reserve) van de gemeente omhoog moet om tegenvallers op te vangen. Deze reserve,  thans vrijwel nul, zou volgens de begroting moeten stijgen naar 16 miljoen in 2014.

Kritiek was er vanuit de burgers op o.m. de dure Melkwegbrug en de kostenoverschrijding van de reconstructie Overlanderstraat. Stopzetting van de brugaanleg is geen optie, zo werd uitgelegd, omdat er al kosten zijn gemaakt en de aannemer dan een claim zou indienen. Bovendien komt er subsidie van de Stadsregio Amsterdam. Vragen waren er ook over de korting op de subsidies ter grootte van € 1,2 miljoen, waaronder vooral verenigingen en organisaties te lijden zullen hebben. De meetlat hiervoor moet volgens Mona Keijzer (sport) nog worden aangelegd en dit gebeurt pas bij het indienen van de kadernota volgend voorjaar. Dan pas wordt het voor de betrokkenen menens.

Behalve kommer en kwel, want bezuindigd moet er nu eenmaal worden, hadden de wethouders ook goed nieuws. De zwakkeren zullen zo veel mogelijk worden ontzien, op het onderwijs wordt nauwelijks bezuindigd en de multifunctionele sporthal komt er in ieder geval. Volgens de burgers, die in grotere getale waren opgekomen dan de vorige maal, leeft de gemeente te veel in een ivoren toren en kan de communicatie met de inwoners veel beter. Hoewel er vanuit het stadhuis al veel wordt gedaan aan voorlichting, zal er toch nog veel moeten verbeteren. Een opgelegd onderwerp voor het volgende Politiek Lokaal op zondag 12 december, weer in proeflokaal Bakker.

ZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen