Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

cafebakker
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komt men bijna op elke hoek van de straat een politieke partij tegen, maar om ook ná de verkiezingen makkelijk met de gekozen raadsleden in contact te komen heeft Chris de Vries uit Purmerend het initiatief genomen om een politiek café op te richten.
Het eerste politieke Café is op zondagmiddag  21 februari 2010 aanvang 14.00 uur bij Proeflokaal Bakker op de Koemarkt in Purmerend.
 

Chris: " Met dit politiek café wil ik de burgers en de politiek op een ongedwongen wijze met elkaar in contact brengen. Het  is ook heel apart dat deze bijeenkomsten georganiseerd worden vanuit een burgerinnitiatief en niet vanuit een bepaalde politieke stroming , alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn in principe vertegenwoordigt en dat maakt het uniek".
Na de verkiezingen zal er eens per maand een bijeenkomst zijn waar burgers in gesprek gaan met de specialisten van de fractie`s aan de hand van thema`s bijvoorbeeld; sport, onderwijs, verkeer, stadsverwarming maar ook kan men natuurlijk in gesprek gaan over elk ander onderwerp, de leden van de raad zullen herkenbaar én aanspreekbaar zijn.
Het eerste politieke café staat in het teken van kennismaking en heeft nog geen thema`s, u bent van harte uitgenodigd om het tot een algemeen succes te maken!

Mario Hegger, lijsttrekker van de Stadspartij: “De Stadspartij is groot voorstander van grote betrokkenheid van burgers bij politieke vraagstukken betreffende onze stad en de Regio”.
Mario Hegger is daarom al jaren lid van de werkgroep burgerparticipatie en heeft tot doel gesteld de burger zoveel als mogelijk te betrekken bij de politiek en daardoor de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Hoe doe je dit dan?

Vanuit de werkgroep zijn,mede op impuls van Mario, meerdere ideeën naar voren gekomen zoals:

1.            Het mogelijk maken van het indienen van een burgerinitiatief zonder daarvoor handtekeningen te moeten verzamelen. Het gaat om het idee van de burger voor het algemeen belang.

2             Gast in de Raad. Burgers op naam uit te nodigen om een raadsvergadering bij te wonen.

3.            Invoeren van inspreken door burgers en organisaties bij commissie vergaderingen zonder dat het onderwerp op de agenda hoeft te staan.

4.            Het klantvriendelijker maken van de gemeentelijke website.

5.            Het ondersteunen van het voortgezet onderwijs om politiek op de agenda te plaatsen waarbij in het stadshuis, raadszaal en heus politiek debat wordt gehouden met ondersteunen van raadsleden.

 Kortom de Stadspartij kan achter het burger initiatief staan van de heer De Vries om één keer per maand een politiek café te organiseren. Fractieleden van de Stadspartij zijn hierbij dan aanwezig om de discussie met de bewoners etc. aan te gaan om te komen tot een betere afstemming van beleid.

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...

Purmerend werkt tekort van bijna 5 miljoen voor 2019 bijna weg

Purmerend vernam in januari dat de gemeente  onverwacht een forse bedrag minder uitgekeerd kree...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster

Purmerend stelt harde voorwaarden aan fusie Purmerend met buurgemeente Beemster   Nadat ...

Jaarrekening 2017 van Purmerend stemt tot tevredenheid

In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2018 biedt het college de jaarstukken aan over 2017. In 2...

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...

Op 1 mei overleed ons erelid Simon Slagt

Vanaf de oprichting was Simon betrokken bij de Stadspartij. Hij vervulde jarenlang de functies van p...

Informatiebijeenkomst voorgenomen fusie Purmerend Beemster

Het college stelt aan de gemeenteraad van Purmerend voor te fuseren met gemeente Beemster. Voordat d...

1 mei wereldwijde feestdag- behalve in Nederland

Overal in de wereld wordt de Dag van de Arbeid uitbundig gevierd, in de meeste landen zelfs het Fees...

Coalitievorming Purmerend van start

Op basis van een advies van verkenner Roald Helm heeft op initiatief van de Stadspartij heeft begina...

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...

Verzoek Beemster tot bestuurlijke fusie met Purmerend

Op 9 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster het intentiebesluit genomen om in de komende be...