HomeOnze teamsSeniorenafdelingKwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

JaapVanPraaghuis
Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van wonen en leven op een goed peil blijft staan. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Stadspartij. 
Het overheidsbeleid is er op gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen. Langer zelfstandig wonen zal meer inspanning van de lokale overheden vergen. Uitgangspunt zal daardoor moeten zijn dat alle ouderen in staat moeten worden gesteld om op een kwalitatief goede manier thuis oud te kunnen worden.
Dit kan inhouden dat er woningaanpassingen moeten worden gedaan of dat er zorg aan huis wordt aangeboden. Daarin heeft de lokale overheid een verantwoordelijkheid, die naar de mening van de Stadspartij, op geen enkele wijze uit de weg mag worden gegaan.
Wij pleiten dan ook al vanaf de over gang van de zorgtaken naar de gemeenten dat de daarbij behorende budgetten volledig beschikbaar moeten blijven voor de zorg.
Ook het versneld bouwen van voldoende aanleunwoningen kan een oplossing bieden. Veel senioren wonen alleen in een te grote woning. Zij zijn vaak wel bereid om te verhuizen maar worden dan geconfronteerd met hoger woonlasten en daarbovenop verhuiskosten. Als gekeken kan worden om de woonlasten bij een verhuizing gelijkt te houden en daarnaast een tegemoetkoming te bieden in de verhuiskosten kan je deze senioren mogelijk zodanig tegemoetkomen dat ze verhuizen.

Voor de Stadspartij snijd het mes dan aan twee kanten, je geeft senioren een woonomgeving waar ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen en je  creëert doorstroming door de vrijkomende woningen.

foto: Stadspartij

Seniorenafdeling artikelen