HomeNieuwsSociale ZakenKinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

Schuldhulpverlening

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren.

Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur. De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daar hun excuses voor aangeboden.

Wethouder Mario Hegger gaat in een bericht aan de gemeenteraad met name in op de mogelijkheden om hulp te beiden door de gemeente(n).

Compensatie

De Belastingdienst Toeslagen compenseert deze ouders financieel. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Uffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG heeft met staatssecretaris Van Huffelen sinds juni jl. het gesprek gevoerd over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden.

VNG en Belastingdienst Toeslagen hebben hierover op 28 september jl. een akkoord bereikt.

Situatie Purmerend

Wethouder Mario Hegger lat weten dat er in onze gemeente er ongeveer 40 gezinnen gedupeerd zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagenaffaire.
Vanuit het Rijk heeft Purmerend €46.341,57 beschikbaar gekregen om deze gezinnen ondersteuning te bieden. Op dit moment is de gemeete bezig met de Belastingdienst in kaart te brengen om welke gezinnen dit gaat.

De gedupeerde gezinnen hebben van de Belastingdienst onlangs een brief ontvangen waarin wordt gewezen op de mogelijkheden tot aanvullende hulp en brengt ouders die dit willen direct in contact met de gemeente. Op o.a. de gemeentelijke website wordt aandacht besteed en aangegeven waar de gedupeerden met vragen terecht kunnen. Overige communicatiekanalen zullen ook worden ingezet.

Het in te zetten aanbod vanuit de gemeente bestaat uit bijvoorbeeld: Schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, budgetbegeleiding. Per situatie wordt gekeken naar een passend aanbod.

Sociale Zaken artikelen