Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

Schuldhulpverlening

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren.

Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld als fraudeur. De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daar hun excuses voor aangeboden.

Wethouder Mario Hegger gaat in een bericht aan de gemeenteraad met name in op de mogelijkheden om hulp te beiden door de gemeente(n).

Compensatie

De Belastingdienst Toeslagen compenseert deze ouders financieel. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Uffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG heeft met staatssecretaris Van Huffelen sinds juni jl. het gesprek gevoerd over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden.

VNG en Belastingdienst Toeslagen hebben hierover op 28 september jl. een akkoord bereikt.

Situatie Purmerend

Wethouder Mario Hegger lat weten dat er in onze gemeente er ongeveer 40 gezinnen gedupeerd zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagenaffaire.
Vanuit het Rijk heeft Purmerend €46.341,57 beschikbaar gekregen om deze gezinnen ondersteuning te bieden. Op dit moment is de gemeete bezig met de Belastingdienst in kaart te brengen om welke gezinnen dit gaat.

De gedupeerde gezinnen hebben van de Belastingdienst onlangs een brief ontvangen waarin wordt gewezen op de mogelijkheden tot aanvullende hulp en brengt ouders die dit willen direct in contact met de gemeente. Op o.a. de gemeentelijke website wordt aandacht besteed en aangegeven waar de gedupeerden met vragen terecht kunnen. Overige communicatiekanalen zullen ook worden ingezet.

Het in te zetten aanbod vanuit de gemeente bestaat uit bijvoorbeeld: Schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, budgetbegeleiding. Per situatie wordt gekeken naar een passend aanbod.

Sociale Zaken artikelen

Kinderopvangtoeslagenaffaire, gemeente(n) schieten te hulp

In 2014 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij de gevolgen voor en impact op de...

Purmerend krijgt een miljoen voor maatschappelijke opvang in regio

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bedrag van €1.040.000 toegekend voor het plan van aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ aan de...

VNG: gemeenten laat mensen zelf hun huishoudelijke hulp betalen als ze dat zelf kunnen dragen

Vanaf vorig jaar geldt dat iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, hulp krijgt tegen een tarief van 19 euro in de...

Winkeliersvereniging Makado stelt kerstbroden te beschikking. Fractieleden Stadspartij delen ze uit.

De winkeliersvereniging Makado heeft een grote partij kerstbroden ter beschikking gesteld voor bewoners die het wat minder makkelijk hebben in Wheermolen.  Een bijzonder gulle...

Kerstactie brandweer voor voedselbank

Net als de voorgaande jaren organiseert de brandweer Zaanstreek-Waterland weer een kerstactie voor de Voedselbank Purmerend. Natuurlijk is ook bij de fractie van de Stadspartij...

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart...

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan....

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan...