HomeNieuwsColumnIk gek, lees een PvdA advertentie

Ik gek, lees een PvdA advertentie

russischewijsheden
Af en toe lees je dingen in de krant waarvan je denkt: geen aandacht aan besteden dan valt dit verder niemand op. Een oud Russisch gezegde in dat verband luidt: wie dit heeft geschreven weet ik niet, maar ik gek lees het.
Maar na het lezen van een advertentie van de PvdA in Het Gezinsblad van 26 juni kan ik het toch niet laten daar verwonderd iets over  te schrijven.

Wat is het geval, althans zo heb ik het als ‘objectieve’ waarnemer zien gebeuren.
De gemeenteraad heeft onlangs besloten om de nieuwe wijk ‘Kop van West’ organisch en faciliterend te gaan bebouwen met woningen. Liever gezegd laat bebouwen, omdat de gemeente het tempo van degenen die wat wil bouwen volgt en verder alleen zorgt voor het ruimtelijke ordeningsplan en de benodigde infrastructuur. Er kunnen 550 woningen komen. Tot zover niets verkeerds.

Na een eerste discussie legde wethouder Berent Daan (PvdA) namens het college de gemeenteraad uiteindelijk een voorstel voor waarin een beperkt aanvangsverlies werd voorgesteld. Voorts met 20% sociale woningbouw.
Over die 20% ontstond direct commotie. Waar de PvdA wethouder  geen moeite had om het collegevoorstel te verdedigen, ging de PvdA in Purmerend plotseling over tot een aanval op de andere coalitiepartijen. Die waren namelijk in grote trekken akkoord met wat het college voorstelde.
In het coalitieprogramma is immers gesteld dat het aandeel sociale woningen bij bouwprojecten 30% dient te zijn. Dat werd de andere coalitiepartijen op een typische PvdA manier ingewreven. De PvdA liet weten aan die 30% vast te willen houden.

Van allerlei kanten werd dit als een volstrekt onrealistische eis afgeschilderd. Elke 5% sociale woningbouw levert een extra verlies op van 500.000 euro. Dat was voor veel partijen een brug te ver.
De PvdA ging ook voorbij aan de aanpak van ons PvdA-VVD crisiskabinet. Deze heeft de lust voor woningcorporaties om sociale woningbouw te plegen tot nihil gereduceerd. De PvdA-VVD regering heeft namelijk het investeringsvermogen van de woningcorporaties weggekaapt met de boodschap: haal dit maar bij uw huurders (pak vooral de scheefwoners) terug.

Uiteindelijk stonden VVD en PvdA met percentages tegenover elkaar. De VVD kon leven met het (20%) collegevoorstel en de uitleg daarover van PvdA wethouder Berent Daan. De PvdA wilde de 20% bijstellen naar 25%. Dat zou dus 500.000 euro meer gaan kosten.
De claim van de PvdA-fractie voor deze  5% extra sociale woningbouw werd door de VVD en andere partijen niet geaccepteerd. Het voorstel van de PvdA werd dan ook door een grote meerderheid van de raad verworpen. Uiteindelijk stonden VVD kamp en PvdA kamp onwrikbaar tegenover elkaar. Een crisis in de coalitie, de val van het college dreigde. En dat in tijden dat je een dergelijke politiek spelletje helemaal niet kan hebben.

Om uit deze impasse te komen stelde de Stadspartij tenslotte tijdens de raadsvergadering voor om eventuele toekomstige winsten (na verrekening van verliezen) alsnog om te zetten in sociale woningbouw. Waardoor in ieder geval  de ambitie van het coalitie, de afspraak bij aanvang van deze collegeperiode om de sociale woningbouw op 30% te stellen, overeind blijft. Ook stelde de Stadspartij voor om 10% van de woningbouw te reserveren voor mensen met een hoger inkomen die nu elders in Purmerend een sociale woning huren en nu tot de scheefwoners worden gerekend.  Er zijn thans te weinig passender woningen voor deze ‘scheefwoners’, waardoor deze huurders eenvoudigweg niet kunnen doorstromen. De huurwoningen in Purmerend zijn voor 90% sociale huurwoningen, slechts 10% van de huurwoningen bevindt zich in het duurdere marktsegment, volkomen uit het lood maar dit terzijde.

Het voorstel van de Stadspartij werd met brede steun door de gemeenteraad aangenomen. Zo kon ik als ‘objectief’ toeschouwer vaststellen.

In de advertentie thans in Het Gezinsblad blaast de PvdA de frustraties van zich af en laat onder andere weten dat ze zich hard zal blijven maken voor sociale woningbouw. Een nobele doelstelling die zeker voor veel andere Purmerendse partijen geldt. Een open deur dus. Maar dan moet het geld wel gaan rollen zoals PvdA kopstuk Diederik Samsom bijna wanhopig van het Nederlandse volk vraagt. Ondertussen laat hij de regering lastenverzwaring en bezuinigingen op vrijwel alle terreinen van leefomstandigheden aan het volk presenteren.

Door de ingrepen van de regering in het vermogen van de woningcorporaties en het financiële crisisbeleid van onze PvdA-VVD regering is 30% sociale woningbouw op dit moment volstrekt onrealistisch. Het college via PvdA wethouder Berent Daan heeft dit goed begrepen vandaar dat 20% sociale woningbouw voorstel.
Kennelijk vindt de college uitleg over de achtergronden in Purmerendse PvdA kring weinig weerklank. Hetgeen, als je de principiële toon van de discussie die de PvdA Purmerend in deze kwestie voert naar andersdenkenden een bedenkelijke situatie oplevert. De PvdA Purmerend klopt zich in de beperkte advertentie op de borst dat ze zich als enige zuiver in de leer gedraagt en daarvoor heeft gevochten. De vraag is tegen wie? Het hele college incluis PvdA wethouder Daan, de andere coalitiepartijen, andere partijen, de VVD-PvdA regering, misschien zelfs wel tegen Don Quichot?
Maar de partij won het gevecht niet en kwam er niet mee verder ‘omdat die anderen niet willen’.
Deze PvdA advertentie is nu zo’n typisch voorbeeld van een stukje: wie dit geschreven heeft weet ik niet maar ik gek lees het!

Column artikelen