onderwijs stadspartij Onderwijs
Home Nieuws Onderwijs Honderden basisschoolleerlingen missen verzorging

Honderden basisschoolleerlingen missen verzorging


Recent onderzoek laat zien dat veel basisschoolleerlingen de primaire levensbehoeften ontberen. Leraren spreken onder meer van leerlingen die ongewassen, met kapotte kleren, ongepoetste tanden en kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Elementaire basisvoorzieningen voor een goed leerklimaat voor deze leerlingen ontbreken.

Jaren geleden kwam dit ook wel eens voor in de klas waar ik les aan gaf. Een kind dat om 10 uur zat te geeuwen van de honger. Of een kind dat midden in de winter op slippers naar school kwam. Omdat het een school voor speciaal onderwijs was zag je de ouders minder, en ging je dus vaker op huisbezoek. Zo kun je de situatie thuis bekijken en mogelijk hulp bieden.

Meerdere gezinsproblemen
Op dit moment lees ik berichten dat het nu landelijk gaat om 160 scholen, en meer dan 1100 gevallen. Er zijn zelfs gevallen van gezinnen die in auto’s leven. Het komt overigens overal in Nederland voor, in dorpen en steden.

Volgens de scholen spelen er in deze gezinnen meerdere problemen zoals armoede, scheidingen en GGZ -problematiek. Ouders verwachten dat school het wel oplost, en stellen zelf verkeerde prioriteiten.

De scholen melden deze gevallen bijna allemaal anoniem, bang voor represailles als ouders hier achter komen. Schooldirecteuren vrezen voor de goede naam voor de school. Dit alles is natuurlijk niet in het voordeel van het kind.

55 scholen geven aan de kinderen zelf eten en drinken aan te bieden. Ook dit houden ze weer geheim, omdat ouders dit vaak niet willen, Er zijn gevallen bekend van leerkrachten die kinderen mee naar huis nemen. Terwijl daar ongeschreven wetten voor zijn, om dit vooral niet te doen.

Eerder melden bij hulpverlening
Bestuurslid van Jeugdzorg Nederland Jan Stokkedreef, vindt dat scholen dit soort zaken eerder moeten melden bij de hulpverleners. Maar 3 % van alle meldingen bij het AMK (Anonieme Melding Kindermishandeling) komt van scholen, terwijl zij veel meer zien. Het bespreekbaar maken bij ouders van wat leerkrachten zien ligt erg gevoelig. Een melding ervan maken ligt weer een stap verder.

De Stadspartij heeft na deze berichten vragen aan het college gesteld.m.b.t. een overzicht van de Purmerendse situatie.

Onderwijs artikelen

Kabinet schrapt negatieve financiële prikkel in het mbo

Vanaf volgend jaar wordt er in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar...

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad...

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid terugdraaien. Dat schrijft de VNG in een aan de staatssecretaris verzonden...

OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden. Op 31 mei werd de Cultuurschooltrofee uitgereikt door Jack van der...

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je partij hoop je natuurlijk dat je genoeg steun krijgt van de andere partijen uit...

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders....

School en gemeente werken samen aan schone leefomgeving

Maandag 14 december om 14.00 uur ondertekenden wethouders Mario Hegger, Edwin Voorbij en Marieke Bremer - de Jager, plaatsvervangend directeur van de school SG...

Waarom dit stukje over Passend onderwijs?

Het doel van passend onderwijs is dat leerlingen met een specifieke leerbehoefte onderwijs krijgen dat bij hen past. Daardoor moeten zo uiteindelijk minder kinderen...