HomeNieuwsOnderwijsHonderden basisschoolleerlingen missen verzorging

Honderden basisschoolleerlingen missen verzorging


Recent onderzoek laat zien dat veel basisschoolleerlingen de primaire levensbehoeften ontberen. Leraren spreken onder meer van leerlingen die ongewassen, met kapotte kleren, ongepoetste tanden en kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Elementaire basisvoorzieningen voor een goed leerklimaat voor deze leerlingen ontbreken.

Jaren geleden kwam dit ook wel eens voor in de klas waar ik les aan gaf. Een kind dat om 10 uur zat te geeuwen van de honger. Of een kind dat midden in de winter op slippers naar school kwam. Omdat het een school voor speciaal onderwijs was zag je de ouders minder, en ging je dus vaker op huisbezoek. Zo kun je de situatie thuis bekijken en mogelijk hulp bieden.

Meerdere gezinsproblemen
Op dit moment lees ik berichten dat het nu landelijk gaat om 160 scholen, en meer dan 1100 gevallen. Er zijn zelfs gevallen van gezinnen die in auto’s leven. Het komt overigens overal in Nederland voor, in dorpen en steden.

Volgens de scholen spelen er in deze gezinnen meerdere problemen zoals armoede, scheidingen en GGZ -problematiek. Ouders verwachten dat school het wel oplost, en stellen zelf verkeerde prioriteiten.

De scholen melden deze gevallen bijna allemaal anoniem, bang voor represailles als ouders hier achter komen. Schooldirecteuren vrezen voor de goede naam voor de school. Dit alles is natuurlijk niet in het voordeel van het kind.

55 scholen geven aan de kinderen zelf eten en drinken aan te bieden. Ook dit houden ze weer geheim, omdat ouders dit vaak niet willen, Er zijn gevallen bekend van leerkrachten die kinderen mee naar huis nemen. Terwijl daar ongeschreven wetten voor zijn, om dit vooral niet te doen.

Eerder melden bij hulpverlening
Bestuurslid van Jeugdzorg Nederland Jan Stokkedreef, vindt dat scholen dit soort zaken eerder moeten melden bij de hulpverleners. Maar 3 % van alle meldingen bij het AMK (Anonieme Melding Kindermishandeling) komt van scholen, terwijl zij veel meer zien. Het bespreekbaar maken bij ouders van wat leerkrachten zien ligt erg gevoelig. Een melding ervan maken ligt weer een stap verder.

De Stadspartij heeft na deze berichten vragen aan het college gesteld.m.b.t. een overzicht van de Purmerendse situatie.

Onderwijs artikelen