HomeNieuwsColumnHet complot

Het complot

complotten
Beemster en Purmerend gaan ambtelijk samenwerken. Althans, als de intentieverklaring daartoe op 4 februari door burgemeester Brinkman en burgemeester Bijl mag worden ondertekend. De ambtelijke samenwerking heeft tot doel de efficiëntie en de effectiviteit van de ambtelijke ondersteuning en dienstverlening te verhogen. Louter goede bedoelingen zitten er dus achter. Maar geloven de burgers dat ook?

De inwoners van Purmerend zal het een worst wezen. Hoewel een enkele kritische geest waarschuwt dat door schaalvergroting een verdere verwijdering van de individuele burger plaats kan vinden. Een ander waarschuwt dat Purmerend moet oppassen de Beemster niet indirect te gaan subsidiëren. In de Beemster ligt de zaak anders. Daar heeft het denken in complottheorieën erover een vlucht genomen. Zo wordt bedacht dat de voormalige wethouders van Purmerend, Brinkman en Kroese, thans burgemeester en gemeentesecretaris in de Beemster, een modern voorbeeld van het paard van Troje zijn. Op de website Beemstertoekomst kun je de vaak kwetsende maar ook hilarische reacties van verontruste burgers lezen. Al die burgers vrezen dat de ambtelijke samenwerking zal leiden tot annexatie van de Beemster door Purmerend. En hoewel daar beslist goede argumenten voor zijn aan te voeren en je de verantwoordelijke bestuurders voor die nalatigheid best met kritiek mag opzadelen, is een fusie of annexatie jammer genoeg totaal niet aan de orde. Kortom, er wordt in de Beemster door ‘verontruste burgers’ een probleem verzonnen dat niet bestaat en daaromheen wordt het bewijs gecomplotteerd.

Zoals te verwachten zijn er uiteraard politici die deze onrust gaan exploiteren. Vreemd genoeg stak dit verschijnsel de kop op in de vergadering van de commissie Algemene Zaken in Purmerend. De Purmerendse SP-vertegenwoordiger nam het in Purmerend op voor de verontruste Beemsterlingen. Zoals gebruikelijk met weinig feitelijke inhoud maar met veel poeha. Het ontbreken van een SP-fractie in de raad van de Beemster zal daar wel aan hebben bijgedragen. Je moet dan toch ergens je ei kwijt als politieke partij in verzet tegen alles wat als elite wordt aangemerkt en al die anderen die teveel verdienen.

De Beemsterlingen moeten volgens de Purmerendse SP door een volksraadpleging laten weten of ze voor een ambtelijke samenwerking zijn. Daar zou dus in Purmerend toe moeten worden besloten. Net alsof Purmerend het bestuurlijk al voor het zeggen heeft in de Beemster. Eigenlijk een pleidooi dus van de Purmerendse SP om in de Beemster in te grijpen alsof de Beemster al geannexeerd is. Ondertussen wordt bij dit SP-machtsvertoon de consequentie over het hoofd gezien dat een volksraadpleging in de eerste plaats in Purmerend zou moeten worden bepleit. De SP-fractie zit er en wordt uiteindelijk betaald voor en door de Purmerendse burgers. Maar dit terzijde. Ik zou als ik politicus was in zo’n vergadering kennis nemen van de volkse propagandapraatjes van de SP gericht op de inwoners van een andere gemeente. En verder denken: ‘daar heb je ze weer’.

Maar dat liep in de Purmerendse raad toch anders. Alsof het een plasvlieg betrof zo richten vele andere fracties hun stralen op de arme Purmerendse SP-vertegenwoordiger. Zo de ondoordachte en onbeduidende bijdrage van die partij onnodig veel aandacht gevend. Precies wat de SP tactiek is, net als die van de PVV overigens. Belletje trekken, ongenuanceerde kreten slaken, afwijkend platvloerse debattechnieken alles onder het motto: slechte reclame voor onze partij bestaat niet.

In mijn vorige column sprak ik voorzichtig van een regeringscoalitie VVD en SP. SP-voorman Roemer wil wel, minister-president Rutte ziet het niet zitten.
Maar misschien als PVV-leider Wilders zijn positieve oordeel erover uitspreekt en ook mee wil spelen komt het er toch van. Ik sluit niets uit, dat merkt u wel. Mijn complottheorieën op dit punt zijn veel waarschijnlijker qua waarheidsgehalte dan de theorieën over annexatie van de Beemster door Purmerend.

Column artikelen