HomeNieuwsColumnGlas,plas,jas,was week

Glas,plas,jas,was week

glaplaswas
De afgelopen week was het weer eens een echte glas,plas,jas,was week.
Vergadertijgers weten meteen wat hier wordt bedoeld.
De vertaling van dit jargon:
‘ze  dronken een glas, deden een plas, pakten hun jas en alles bleef zoals het was.’

Eindelijk was daar het rapport van de commissie Davids. Een jaar lang was er onderzocht en gestudeerd op de feitelijke en morele rechtmatigheid van de verovering van Irak. De commissie Davids komt tot de conclusie dat er op zijn minst grote twijfels bestaan over de argumenten die tot rechtvaardiging van de inval in Irak zijn gebruikt. Er blijken geen aanwijzingen voor massavernietigingswapens te zijn gevonden. Er is ook geen volkenrechtelijke rechtvaardiging die het uitroeien van de dynastie van Saddam Hoesein juridische steunt.
De inval is dus, zo concludeer ik, het gevolg van een door Amerikanen en Engelsen opgeroepen politieke hype. Steun aan de Atlantische bondgenoot door Nederland was belangrijker dan staatsrechtelijke en volkenrechtelijke principes. We hielden er wel een ‘hoge pief’ aan over als baas van de NAVO. 
Zoals iedereen verwachtte deed onze minister president er alles aan om de feitelijke waarheden in het rapport zo veel mogelijk te verdoezelen, verwarring te stichten en zo zijn (on) gelijk te halen. De PvdA deed in een hoofdrol dapper mee in het door Balkenende c.s. geregisseerde toneelstuk. En na  één dag geregisseerde spanning, waarbij vele bijrollen verdienstelijk werden ingevuld, werd iedereen voor zijn of haar bijdrage gehuldigd. Het rapport van de commissie Davids is ondertussen al op weg naar een diepe la.

Iets soortgelijks speelde zich af over het rapport Noord-Zuidlijn.  Conclusie van de onderzoekers was dat de Amsterdamse gemeenteraad op basis van verkeerde en onvoldoende informatie tot de bouw heeft besloten. Dat had dus niet mogen gebeuren. Op basis van een politieke hype is toen toch tot de bouw besloten.
‘Als we toen geweten hadden wat we nu weten dan hadden we  het niet gedaan/anders gedaan’, dat was direct de reactie van de aanstichters toen of hun woordvoerders nu. Zo de verwarring vast voedend.  Maar hoe dan ook de op basis van verkeerde informatie besloten bouw van de Noord-Zuidlijn gaat door. Velen vragen zich af waarom lemmingen zich soms massaal in de diepte storten. Hier is het voorbeeld dat het ook bij mensen kan gebeuren. Het Noord-Zuidlijn rapport is al op weg naar een diepe la.

In Purmerend was er het afrekendebat over het prutswerk met de nieuwe wijze van afvalinzameling.
Veel Purmenders geloven al niet meer in het oplossend vermogen van de Purmerendse bestuurders en hebben zelf hun maatregelen genomen. Ze zetten hun afvalcontainer gewoon neer waar het hun belieft. In plaats van 4 kliko bakken keurig in een rijtje, in het gelid, om geleegd te worden , staan er  8 of 16 kliko bakken, op een kluitje, op een clusterplaats. En ze worden, zonder gele en rode kaarten uit te delen, nog geleegd ook.
Voor de zekerheid hebben veel burgers ook de chip maar uit hun bak gesloopt. Als een gemeentebestuurder daar nog wat mee wil is er veel en kostbaar herstelwerk te doen. Bovendien is een horde kostbare handhavers nodig om de Purmerenders in het gelid te houden. In een eerdere column liet ik al weten dat in veel gevallen de chip zo knullig is aangebracht dat deze er vaak vanzelf uit valt en mee wordt vermalen in de afvalmolen. Wat een geldverspilling!

Het echte rapport over het prutswerk moet nog worden geschreven, maar het ziet er naar uit dat zelfs de opdracht ertoe niet zal ontstaan.
Het lang verwachtte afrekendebat werd zo na uren heen en weer gepraat om niets, een gezellige bezigheid.
Het volgende gemeentebestuur heeft straks zijn handen vol aan de financiële augiasstal van de stadsverwarming. Maar eerst natuurlijk nog, het jaar uit, met zijn allen het 600 jarig feest vieren.

Op 4 november 1410 werd Willem Eggert heer van de vrije en hoge heerlijkheid Purmerend  en Purmerland . Slot Purmersteijn werd afgebouwd in 1413. In 1434 kreeg Purmerend stadsrechten.
Het geduld om te wachten tot 2034 om het echte 600 jarig feest van het bestaan van de stad Purmerend te vieren, konden de zichzelf in verwarring gebrachte stadsbestuurders niet meer opbrengen.  Of snap ik iets niet, heeft niet de kou maar de verwarring mij in de greep?

Column artikelen