Genieten

poppenkast.jpg
Guusje ter Horst onze PvdA minister van binnenlandse zaken vat weer eens een belangwekkend onveiligheidsaspect als een koe bij de horens. Voetgangers dienen op alcohol te kunnen worden gecontroleerd. Nee niet door even naar hun waggelende gang te kijken of  ze over een stoeprand te laten lopen. Ook de agressieve signalen die een beetje verstandige toeschouwer direct aan teveel alcohol en mogelijk drugs toeschrijft, is voor haar nog onvoldoende bewijs. Nee blazen zullen ze. Alsof ze niet lopen maar met een auto over de weg slingerend scheurend worden aangehouden. Straks zal de dreiging dat bij elke hoek van de Koemarkt een politiefuik gezet kan is reëel aanwezig zijn. PVV voorman Hero Brinkman die veelvuldig in Purmerend wordt gesignaleerd heeft er dus een valkuil bij.

guusje ter horst (vk).jpgDe vraag wat Guusje Ter Horst (inmiddels liefkozend ook al Guustje Flater genoemd,foto) er mee wil bereiken is niemand duidelijk.
Zelf is ze ook niet vies van een borreltje en al eens door de politie daarop aangesproken. Zij ontsprong toen de dans. Een paar ambtenaren die ook teveel gedronken hadden en aan haar genade waren overgeleverd, kregen niet zo’n coulante behandeling.
Ook zag ik haar eens op een besloten feestje in gewaagde poses voor een fotograaf kronkelen. Ze had zich toen net in de Playboy ‘bloot’ gegeven dus daar schreef ik haar foto-ervaring toen maar aan toe.
De foto’s die ik zag nemen werden zichtbaar in Het Parool, dat verslag deed van het besloten feestje. (Gelukkig geen foto van mij in die krant.)

Nee mevrouw Ter Horst heeft maar één doel met haar exorbitante optredens: publiciteit!
In stilte hoopt ze er vast op om straks Job Cohen op te kunnen volgen, dat is althans mijn vaste overtuiging. Let op mijn woorden, ze zal zich straks in de race melden voor het zwaarste ambt in Nederland: burgemeester van Amsterdam.
Tja, zeg maar eens dat je van zoveel media-aandacht met dat doel in het verschiet niet geniet?

De nieuwe burgemeester van Purmerend Don Bijl heeft als zwaarste opgave in zijn ambt momenteel het ‘bevaderen’ van onze raadsleden.
Ik ben verslaafd geraakt aan de TV uitzendingen van onze raadsvergaderingen, omdat je daar in de woordenwisselingen (zij noemen het debatteren) vaak het slechtste in de mens ziet opborrelen. Don probeert ‘zijn kinderen’ duidelijk tot betere manieren te bewegen. Stil krijgt hij ze wel, maar of ze echt allemaal luisteren betwijfel ik ten zeerste. In de laatste raadsvergdering schoten de steken onder water en de stoten onder de gordel weer als bliksemschichten door de raadszaal.
Zo zag ik dat de fractievoorzitter van GroenLinks, Chris Zandvoort,  probeerde de fractievoorzitter van de Stadspartij, Ernst Ankersmit, van zijn stuk te brengen. Plotseling beet Zandvoort naar Ankersmit toe ‘dat hij staatsdwang wil toepassen’. De inhoud van het betoog van Ankersmit deed er voor hem duidelijk niet toe.
Als het op het ontdekken van zich links noemende rechtse rakkers en neostalinisten aankomt is Zandvoort natuurlijk een deskundige en het leek er veel op dat hij er weer één had ontdekt.

De raad praatte op dat moment over inburgering en als ik het goed begreep wil de meerderheid inburgeraars via een soft aanbodmodel laten inburgeren.
De Stadspartij wil dat echter volgens het harde vaststellingsstelsel, dat wil zeggen een inburgeringscontract tussen inburgeraar en gemeente, om de inburgering succesvol laten zijn. Nu gaat dat ook volgens het aanbodmodel en blijkt erg moeizaam te verlopen. Voor inburgeraars zijn er veel te veel redenen denkbaar om aan de inburgering zonder sanctie te kunnen ontsnappen.

ernst.jpgIn januari van dit jaar werd inburgering in Purmerend in de Purmerendse gemeenteraad besproken. Na ruim een jaar bleken slechts 3 inburgeraars van de 211 die nu een traject lopen, met succes hun staatsexamen afgelegd te hebben. In totaal moeten in Purmerend  800 inburgeraars worden bereikt.
Het college liet toen weten dit resultaat toch uitstekend te vinden, ook omdat de doelgroep moeilijk bereikbaar zou zijn.

Ankersmit (foto van de Stadspartij wist dus duidelijk wel waar hij over praatte.
Die inhoud interesseerde Zandvoort (en anderen) in het geheel niet. Het is verkiezingstijd en dan is alle publiciteit hoe slecht ook gebracht voor Zandvoort en de anderen kennelijk mooi meegenomen.
Ankersmit verzuchtte dan ook, in reactie op Zandvoorts uithaal,  dat het er veel op lijkt dat alleen de lokale partijen nog begrijpen wat onder de burgers leeft.

Ga zo door zou ik zeggen, ik geniet er met volle teugen van!

Column artikelen