HomeNieuwsOnderwijsGebouw basisschool De Akker voorlopig leeg

Gebouw basisschool De Akker voorlopig leeg

Akker-basisschool

Het gebouw aan de Graanstraat in de Purmer-Noord waarin tot voor kort basisschool De Akker gevestigd is blijft voorlopig leeg. Dat laat het college van B&W aan de Stadspartij weten.

“De locatie wordt na teruggave door het schoolbestuur (OPSO) aan de onderwijshuisvesting onttrokken,” laat het college in een schriftelijke reactie weten. “Op dit moment is nog niet bekend wat de bestemming gaat worden danwel welke verkoop/(her)ontwikkelingsmogelijkheden hiervoor bestaan.

Leegstandsbeheer

De Stadspartij vroeg zich af wat er met de locatie gaat gebeuren. “De locatie kan in ieder geval verhuurd worden conform de planologische mogelijkheden. Totdat daarvoor partijen zijn gevonden, zal aan leegstandsbeheer worden gedaan. Ten aanzien van het verkrijgen van duidelijkheid over mogelijkheden tot (her)ontwikkeling/herbestemming/verkoop: dit is geheel afhankelijk van de marktomstandigheden, de bestuurlijke prioritering van dit object vs. de overige herontwikkelingslocaties/objecten en de daarvoor benodigde/beschikbare ambtelijke capaciteit,” aldus de gemeente Purmerend.

Eerder ging het gerucht in de buurt om in dit pand een Islamitische school te vestigen. Volgens de gemeente is hier nooit sprake van geweest. De Islamitische school komt nu op het Koggenland in Purmer-Zuid. Ook zou er volgens buurtbewoners sprake zijn van woningbouw op deze locatie. Ook hierover zijn nog geen plannen gemaakt.

ZIE OOK:

Onderwijs artikelen