Flutland

flutland
FlUtLand Komt er. Als het aan minister Plasterk ligt zelfs al in 2015. Dit samenraapsel van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland moet efficiënter en kostenbesparender werken dan de huidige drie provincies. Althans zo voelt men het. Schouderophalend laat de commissaris van de Koningin van Noord-Holland, Johan Remkes, sceptisch weten dat de minister daarover nog heel wat uit te leggen heeft. De goede argumenten en onderbouwing ontbreken thans nog zo meent hij.

Johan Remkes is nog een bestuurder van de oude stijl die graag aan de hand van harde feiten beslissingen wil nemen. Hij gaat daarbij voorbij aan de moderne waan- van- de-dag- politiek van tegenwoordig waarbij juist feitenvrij beslissingen met kleine tot grote gevolgen worden genomen.

Met de opkomst van meer populisme in de politiek is namelijk ook die stijl van politiek bedrijven het politiek systeem binnengeslopen. Waar komt het vandaan, Politiek bedrijven met voorbijgaan aan de feiten. Zomaar wat roepen – zonder enige kennis van zaken?
Dat verwijt maakte als eerste Bill Clinton Sarah Palin en de Tea Party in een tv-optreden in 2010. Sindsdien is fact free politics een scheldwoord geworden vanuit de gevestigde politiek richting nieuwe, meer populistische partijen.

Maar hoe terecht is dat verwijt eigenlijk? Moet de politiek aan de leiband van de feiten lopen? Of is dat juist de dood in de pot voor het vrije politieke spreken? Kortom, hier is de verhouding tussen feiten en waarden, tussen wetenschap en politiek, tussen waarheid en democratie in het geding.

En wat is er feitelijk  mis met een politicus die, los van de dalende criminaliteitscijfers, het gevoel van onveiligheid van zijn achterban agendeert? Als politici zich moeten houden aan de feiten, wat is dan nog het verschil met bestuurders? Politiek is toch emotie?

Marcel van Dam voert een achterhoede gevecht als hij de bewindslieden Opstelten en Teeven hekelt, die heel populistisch niet de feitelijke omvang van de criminaliteit tot uitgangspunt voor beleid kiezen, maar de perceptie van die omvang bij de burgers. Ook de directeur van het CPB Coen Teulings moet het bij Van Dam ontgelden. Van Dam plaatst hem in de categorie van deskundigen die met de aura van de wetenschap politiek bedrijven. Terwijl Teulings als wetenschapper weet dat de vraag van de almaar stijgende zorgkosten op verschillende manieren kan worden beantwoord, kiest hij er toch voor om te ventileren dat in feite maar één mogelijkheid reëel te achten: meer marktwerking in de zorg. Van Dam noemt dit gedrag ook een ‘aspect van de teloorgang van de wetenschap als bron van onafhankelijke, empirisch toetsbare kennis’.
Van Dam blijft dus net als Remkes hangen in de oude politiek.

Een goed voorbeeld van het moderne fact free politicy zag ik ook in de Purmerendse commissie Samenleving. De gemeente wil de horeca uitbater van de Purmaryn uitkopen. Van de geheime stukken die eraan ten grondslag liggen lekt in de emotievolle discussie steeds meer uit merk ik met een onverholen glimlach, maar dit terzijde. En wat blijkt, men denkt dat er met een betere horeca meer inkomsten voor de Purmaryn kunnen worden gegenereerd. Ten grondslag aan dit denken ligt een flinterdun feitenonderzoek. Wethouder Roald Helm vergiste zich deerlijk in de vorderingen met fact free politicy van de Purmerendse politici en moet nu toch met een steviger onderbouwd verhaal komen waarom het college denkt dat er meer revenuen uit de horeca van de Purmaryn zijn te halen.

Terug naar de fact free politiek van vandaag. Gemakshalve trekt ons kabinet dat ‘groot-is-beter-  maar meteen door naar de stichting van grotere gemeenten. Gemeenten moeten snel groter worden dan 100.000 inwoners.
Purmerend zal dus als centrumgemeente nog sterk gaan groeien. En dat wordt interessant want er liggen een scala aan gemeenten om Purmerend die voor annexatie in aanmerking komen. Denk aan: Beemster (ca. 8.700 inw.), Zeevang (ca. 6.400 inw.), Edam-Volendam (ca, 28.500 inw.), Waterland (ca. 17.000 inw.), Wormerland (ca. 15.800 inw.), Oostzaan (ca. 9.000 inw.).

Extra interessant wordt Oosthuizen , onderdeel van Zeevang. Het bureau Geodan uit Amsterdam zocht uit dat Oosthuizen het nieuwe middelpunt vormt van de provincie Flutland. Als Purmerend die gemeente annexeert dan is de marktstad zomaar het centrum van de nieuwe fact free provincie geworden. Wat een warmmakend idee.
Zo bezien kan minister Plasterk zonder verder na te denken niet voortvarend genoeg veranderingen aanbrengen in de omvang van provincies en gemeenten.

Column artikelen