HomeNieuwsSociale ZakenExtra budget aanpak dakloosheid: wijze van verdelen bekend

Extra budget aanpak dakloosheid: wijze van verdelen bekend


Het ministerie van VWS maakte onlangs bekend op welke wijze dit jaar het extra budget voor de aanpak van dakloosheid (€ 65 miljoen structureel) wordt verdeeld. Omdat de begroting van VWS pas laat door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, liet dit nog op zich wachten.

Wijze van verdelen in 2023

Van de € 65 miljoen wordt € 55 miljoen aan centrumgemeenten (Purmerend is centrumgemeente red.) verstrekt via de decentralisatie-uitkering Brede aanpak dakloosheid. Voor de verdeling over de gemeenten wordt het objectieve verdeelmodel van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) gehanteerd.

De resterende € 10 miljoen reserveert het ministerie van VWS voor landelijke subsidies en kosten, én een specifieke aanpak voor dakloze EU-burgers (deze wordt in 2023 uitgevoerd door de centrumgemeenten Venlo, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam).

Meer informatie

Het ministerie van VWS maakte in een toelichting bij de decembercirculaire bekend op welke wijze het budget wordt verdeeld. In de meicirculaire wordt gepubliceerd hoeveel iedere centrumgemeente precies krijgt.

Zie ook

Sociale Zaken artikelen