HomeNieuwsColumnEmotie en ratio

Emotie en ratio

emotie
Donderdagavond heb ik weer eens naar een TV verslag van een commissievergadering gekeken. Het is een interessante tijd aan het worden vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Dan wil er nog wel eens een woordvoerder uit de bocht vliegen. Met opzet of uit enthousiasme tegenstrevers met te kernachtige bewoordingen bekogelen kan dan zomaar gebeuren. Kleurrijke vergaderingen zijn daarvan het gevolg.

De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer was deze avond aan de beurt.Volgens het programmaboekje zou de commissie SOB een groot aantal punten moeten behandelen, beperkt door 20 minuten spreektijd per fractie. Later bleek dat dit over twee avonden zal worden gespreid, die 20 minuten regel geldt overigens voor de beide avonden. Woensdag 22 mei is het tweede deel van deze merkwaardige vergadering. Opmerkelijk vond ik het dat geen van de fracties bezwaar maakte tegen de ongecontroleerde manier waarop een lading aan behandelpunten op de SOB agenda zijn gezet. Veel van die punten hebben te maken met het veranderen van een bestemmingsplan. Je zou toch denken dat juist dergelijke punten zich goed over een langere periode laten plannen.

Zelf regel ik ook wel eens voor vergaderingen een overweldigende hoeveelheid agendapunten, maar dat heeft dan een doel. Ik zorg er daarmee voor dat er weinig tijd voor alle punten overblijft en verstop dan allerlei heikele beslispunten in de stukken. Ik reken er dan op dat door tijdnood en de onvoorstelbare hoeveelheid leeswerk er niet zo goed wordt opgelet. Een in kringen van doorgewinterde en ervaren vergadertijgers bekende truc.
Bij zo’n gezelschap werkt het dan ook dikwijls averechts en wordt er juist heel nauwgezet in de stukken gekeken. Voor een dergelijk gezelschap doe je het dus juist zo niet. Maar dit terzijde.
In Purmerend komen dit soort trucjes uiteraard niet voor ook niet als er geen ervaren vergadertijgers aan tafel zitten. Maar een rare agenda van SOB, dat is het wel.

Ook was er een vreemde behandelwijze van een vestiging voor een zaak in dierenvoeding en aanverwanten. Jumper de diersuper wil zich vestigen op bedrijventerrein De Koog.
Een emotievol betoog van lokale dierenwinkels op wijkwinkelcentra moest de raadsleden van gedachten laten veranderen. Deze concurrent moet niet worden toegestaan vinden de eigenaren van de huidige dierenwinkels. Ze vrezen er niet tegenop te kunnen en eraan onderdoor te gaan. Ze hebben nu al een inzakkende omzet zo liet de inspreker weten.
Veel raadsleden toonden zich geraakt en geroerd door de inspreker en lieten weten dat het ze waard is daarvoor een nog te veranderen bestemmingsplan meteen weer te veranderen.  
Een uitstekend betoog van D66 woordvoerder Edwin Voorbij mocht niet baten. Hij schetste de snel veranderende kopersmarkt. Op den duur blijven in zijn visie bulkzaken inclusief internetwinkels overeind en kleine gespecialiseerde en klantgerichte en kwaliteitsvolle winkels. Dat proces is onvermijdelijk en gaat snel. Op deze ontwikkeling moeten ondernemers en ook de gemeente zich gaan instellen.
Bert Meulenberg van de Stadspartij liet weten dat de Purmerendse consumenten niet inspraken en dat daardoor degenen die om gemak en/of kostprijs juist naar diersuper Jumper zouden gaan niet worden gehoord. De consument zoekt ondertussen ook nog eens zijn eigen weg. De VVD liet gewoon weten dat vrij ondernemerschap niet moet worden betutteld.
Toch ziet het er naar uit dat een meerderheid van de raadsleden de komst van Jumper op een bedrijventerrein wil beletten. Aangekondigd werd een verandervoorstel op een nieuw nog vast te stellen bestemmingsplan. Een schattig gebaar van deze raadsleden naar de insprekende winkeliers, maar meer ook niet.

Dat daarna het behandelen van het bestemmingsplan bedrijventerreinen sterk gekleurd werd door het agendapunt over de wel dan niet komst van diersuper Jumper  was gefundenes Freshen voor velen zo merkte ik.
Toch zat er een addertje onder het gras. De woordvoerder van de Stadspartij liet plotseling weten dat het college naar zijn telling vier wijzigingbevoegdheden voor zichzelf in het beslisstuk had verwerkt. Verwonderde blikken van collega commissieleden waren onmiskenbaar te zien.
Het college vergeet de raad daar ordentelijk op te wijzen en over te laten beslissen hetgeen wel moet. Dat verwonderde de woordvoerder van de Stadspartij.

Zo begreep ik bijvoorbeeld ook dat er verleden week een voorstel in de commissie Samenleving was om Cultuurhuis Wherelant in De Koog te vestigen. De discussie stokte erover vanwege allerlei open eindjes, dat hoorde ik later weer uit betrouwbare bron. De uitzending zag ik helaas niet.
Echter pas als de raad het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerreinen (wel niet met Jumper) inclusief de daarin verwerkte wijzigingsbevoegdheden binnenkort aanneemt dan wordt de komst van Cultuurhuis Wherelant  mogelijk. Dat alles lijkt me nog een ingrijpende behandeling noodzakelijk te maken, maar misschien ben ik te serieus.
Doordat een commissielid zijn vraagtekens bij dit gebeuren zette wordt hopelijk alsnog gedegen en aantoonbaar  naar de haalbaarheid van de wijzigingsbevoegdheden gekeken.

Als er enige verwarring, onwetendheid en gebrek aan afstemming was over het ontstellend aantal agendapunten en andere commissies, dan zat die deze avond duidelijk aan de kant van het college.
Woensdag 22 mei zit ik weer aan de buis gekluisterd. De laatste maanden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn ingegaan. Dat was aan alles te merken. De gang van zaken wordt onvoorspelbaar. Maar wel interessant.

Column artikelen