HomeNieuwsColumnEikels en Sukkels

Eikels en Sukkels

ezel.jpgEikel, sukkels, teringzooi,klootzakken, dat zijn de woorden die in de wacht staan om in raadsvergaderingen te worden gebruikt. Ze worden al gebruikt in de gemeenteraad van Rotterdam dus het moment dat ze ook in de Purmerendse raad gaan verschijnen is dichtbij.

Ik herinner me nog het moment dat waarnemend burgemeester Fons Hertog in een raadsvergadering ongezouten liet merken het gedoe en geneuzel van raadsleden toch wel een beetje zat te zijn. Fractievoorzitter Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend vroeg toen of hij soms ‘gek’ geworden was. Gebrul van verontwaardiging door collega-raadsleden over het voor ‘gek’ verslijten van de burgemeester, dat was toen nog het deel voor Arie-Wim.

Later ging raadslid Roald Helm van de Stadspartij daar ruimschoots overheen.
Publiekelijk vroeg hij zich af of het college van B&W van Purmerend ‘knettergek’ was geworden. Het lezen van de voorstellen in de kadernota 2009-2016 van het college van B&W van Purmerend, brachten hem tot die kernachtige uitdrukking.

En in de afgelopen vergadering van de raadcommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) zag ik wederom die grijze oude zonderling zijn collega-raadsleden voor de zoveelste keer quasi vaderlijk met ‘jongens en meisjes’ aanspreken. In één zin er nog aan toevoegend dat ‘ze toch niet luisteren hoe belerend hij ze ook toespreekt’.

De ouder-kindrelatie die dit zonderlinge raadslid zo in zijn betogen stopt worden vreemd genoeg nog door ‘de kinderen’ geaccepteerd ook. Ook het voorzittende comité van de vergaderingen laat hem begaan. Dit laissez-faire leiderschap moet vandaag of morgen ontsporen. henk heida (lp2001).jpgIk voorspel u dat er een moment komt dat iemand die zonderling (foto) voor ‘eikel en sukkel’ gaat uitmaken. Het is maar goed dat er thuis naast mijn fauteuil voor de TV geen microfoon staat die mijn uitdrukkingen in de raadzaal laten weerklinken, anders was er nu al meer te horen dan ‘eikel en sukkel’.

De landelijke SP heeft de PvdA op stang gejaagd met de topinkomens van ziekenhuisdirecteuren, of bestuurder van een woningbouwcorporatie. Lilianne Ploumen, de PvdA-partijvoorzitter, heeft blijk gegeven van weinig werkelijkheidszin door een salarisnorm voor PvdA-leden op te nemen. Volgens Ploumen is er geen plek voor leden die in de (semi-)publieke sector meer verdienen dan de Balkenende norm (181.000 euro). ‘Ik heb de plicht de moraal van de partij te definiëren’, voegt ze er belerend aan toe.

In één adem neemt mevrouw Ploumen moreel afscheid van al die partijgenoten die nu als ‘graaiers’ worden afgeschilderd, waaronder heel veel prominenten. Ik denk daarbij aan: Wim Kok, Hans Alders, Hans Simons, Dirk Jan Verbeek, Eveline Herfkens, Jo Ritzen, Marjanne Sint, Martin van Rijn, Joop Linthorst. Googlet u maar als u man en paard wilt weten van deze illustere figuren.

En opgepast, alle eurocommissarissen zoals Neelie Kroes (VVD), hebben een volle publieke functie en zitten dik boven de Balkenende-norm. Toevallig is er nu geen PvdA-eurocommissaris die in de termen van mevrouw Ploumen uitgedrukt zijn zakken zit te vullen, maar dat kan zomaar anders zijn. Paul de Leeuw, ook al als graaier afgeschilderd, heeft al eerder die Balkenende-norm als infantiel aan de kaak gesteld. Waarom niet de ‘Beatrix-norm’ voegde hij er fijntjes aan toe. Daarmee verwijzend naar het miljoenen inkomen van onze vorstin.

Inderdaad dom van Lilianne Ploumen om de te lage inkomens van onze politieke bewindslieden niet aan de kaak te stellen en blind achter de SP aan te gaan hollen. Die inkomens zijn namelijk over de hele linie, van minister-president tot en met raadslid, te laag. Dat vind je terug in de kwaliteit van de bestuurders en houdt dus bij het publiek de borrelpraat gaande die gaat van enerzijds domoren, maar anderzijds (s)linkse graaiers en zakkenvullers.

Hoe kom ik nu op dat inkomen van een raadslid zult u denken. Wel ik ben benaderd om me kandidaat te stellen op de lijst van een bepaalde partij. De gemeenteraadsverkiezingen naderen en ik ben op een open advertentie van één van de partijen informatief ingegaan, met alle gevolgen van dien. Die weten niet dat ik dit soort stukjes schrijf en ze lopen dus de kans dat, als ik ‘ja’ zeg, ze het Paard van Troje binnenhalen. Voorzichtig heb ik ook geïnformeerd naar het baantje van wethouder. Wat schuift dat nou in Purmerend? Dat blijkt niet riant als ik het bezie in het licht van wat ik nu verdien. U begrijpt, de keuze is snel gemaakt. Ik ben nu eenmaal als het om verdienen gaat noch een sukkel noch een eikel.

 

Column artikelen