HomeNieuwsColumnEen relletje

Een relletje

loes bodeker.jpg
Een heus relletje tussen de raadspartijen GroenLinks, Lijst Bödeker en de SP tekent zich af. Wat is het geval. Mevrouw Lijst Bödeker (foto linksboven), wil nu plotseling Loes Lijmberg genoemd worden en haar van de SP ‘afgepikte’ raadszetel noemt ze ineens Purmerend Sociaal (PS). Mevrouw Bödeker/Lijmberg kwam ooit via de kieslijst van de SP op een leeggevallen zetel van die partij in de raad van Purmerend. Toen bleek ook dat ze inmiddels vanwege een conflict, dat mevrouw Sacco (foto linksonder) van de SP onbekend is, die partij had verlaten.

 In het illustere rijtje van de fatsoenrakkers Henk Heida (van VVD naar eigen lijst), Arie-Wim Boer (van VVD naar eigen lijst), Frans Theuns (van Leefbaar naar eigen lijst en koppeling aan VVD), Ron Wiegel (van VVD naar eigen lijst) past Lijst Bödeker moeiteloos in met ook een eigen lijst. De tijd dat kandidaten het fatsoen opbrachten om de zetel in dergelijke gevallen aan de partij te laten is al lang voorbij. Maar goed, dat is een blik in de wereld van de vergane glorie. Die tijd komt niet meer terug.

Lijst Bödeker en GroenLinks lieten weten een innige samenwerking aan te gaan. Een beetje vreemd was dat wel, omdat fatsoensrakker Chris Zandvoort (foto rechts) in het verleden zijn kritiek op het inpikken van zetels via eigen lijsten al eens had gespuid. Maar bij eigenbelang raakt het begrip ‘adel verplicht’ kennelijk buiten beeld. zandvoort.jpgTot verbijstering van Chris Zandvoort heeft Lijst Bödeker nu zonder opgaaf van redenen de innige samenwerking van de één op de andere dag opgezegd. Chris teleurgesteld en merkbaar een beetje boos. Blijkens een berichtje waaruit ook verbijstering blijkt, van de fractievoorzitter van de SP Colette Sacco, is dit wispelturige gedrag van Bödeker/Lijmberg als te verwachten te betitelen. Pesterig noemt Lijst Bödeker zich dus ineens Loes Lijmberg en is de eigenlijk aan de Socialistische Partij (SP) toebehorende zetel in Purmerend Sociaal (PS) omgedoopt.

Maar, en nu komt het, in plaats van dat Colette Sacco even goed de lans breekt over de pesterige Loes Lijmberg, krijgt Chris Zandvoort de wind van voren. In zijn persbericht over de affaire zou Chris volgens Colette niet de juiste informatie hebben gegeven. Ik als ‘objectieve’ buitenstaander zie dit toch anders. Zoals zo vaak is de fractievoorzitter van de SP een kanjer in het verstrikt raken in eigen tegenstrijdige meningen. En ook nu overkomt haar dat weer. coletteklein.jpgIn een vermakelijk bericht van Colette Sacco laat ze weten: "Ik hoop daarmee wat helderheid over de geschiedenis te hebben geschapen. Ik betreur het dat GroenLinks op dat gebied niet de juiste informatie geeft."

Haar wijze van debateren doet me toch al vaak denken aan een oud grapje. Dat gaat zo: ‘In een kinderkoor zingt één kind vreselijk uit de maat. Maar aan de andere kinderen laat dit kind weten dat het tijd wordt dat ze met zijn allen eens de maat leren houden.’

In mijn vorige verhaaltje riep ik u op naar de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van 31 augustus te kijken. Ik voorspelde dat het vermakelijk zou worden. Net als u zat ik gespannen voor de TV om te constateren dat er geen beeld van werd uitgezonden. Nu beschik ik over de welbekende betrouwbare bronnen en daaruit vernam ik de reden. Het voorzittend comité, dat sinds kort dit soort raadscommissies leidt, oordeelde dat het niet verstandig was om de burger via de TV deelgenoot te maken van een ‘experimentele’ vergadering. Dat bleek in de praktijk niet voor niets. Raadsleden hebben al de grootste moeite om met elkaar over de inhoud van zaken te debatteren, in deze vergadering kwamen daar ook de technische hulpmiddelen bij. De spreektijdregistratie, de daaraan ook gekoppelde stemmachine en de voorstellen zelf concurreerden met elkaar wat het slechtst was voorbereid.

De bedoeling is dat de hele boel -verbeterd- op herhaling gaat op 17 april a.s. Kijken dus met zijn allen naar deze donderdagse voorstelling! Hopelijk komt de vermakelijke affaire tussen GroenLinks, SP en PS daar ook nog even aan de orde.

Column artikelen