HomeNieuwsColumnDuurzaamheid

Duurzaamheid

duurzaamheid
Deze week wordt in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer een belangwekkende discussie gevoerd over milieubeleid en de duurzame uitvoering daarvan in Purmerend. Ik heb via Purmerend.nl eens in de onderliggende stukken gekeken. Dat doe ik anders vrijwel nooit, maar het onderwerp leek het me waard.

Er blijkt in 2011 een raadswerkgroep, de zgn.KOP groep te zijn geformeerd. (KOPgroep betekent: Keuze na Oriëntatie en Participatie.) Daarmee ging het proces van start.

Op 14 mei 2012 begon het van buiten naar binnen communicatieproces met het openen van de deuren van het stadhuis voor ruim honderd geïnteresseerden in een milieubewust en duurzaam Purmerend. Lezingen en sprekers op het gebied van duurzaamheid leiden het onderwerp in en voorzagen het van een toelichting. Verder toonde een enquête aan dat ook het begrip duurzaamheid veel Purmerenders wel ‘iets’ zegt en dat er voldoende wensen en ideeën leven.

De uiteindelijke opdrachtformulering van de gemeenteraad voor de KOPgroep eind november 2011, en daarmee de inzet bij de werkzaamheden van de KOPgroep, was om samen met inwoners, ondernemers en belangstellenden te onderzoeken of de lokale duurzaamheid kan worden versterkt. Op voorstel van de KOPgroep zijn vervolgvragen eind 2012 voorgelegd aan de tijdens het proces bezochte bedrijven en enkele organisaties/instellingen. Daarop is één reactie ontvangen, te weten van milieudefensie regio Waterland/Purmerend.
Teleurstellend maar één reactie of juist hoopgevend omdat veel mensen denken het komt wel goed? Ik weet het niet.

Naast hoofdvragen die betrekking hebben op vaststellen van visie en beleid worden de raadsleden nu ook een groot aantal detailvragen (via de toelichtingen op de vervolgvragen) op milieugebied voorgelegd. Vragen waarop de antwoorden ook in een inventarisatierapport eigenlijk al worden opgesomd.
Een door de KOPgroep ontwikkelde (concept) visie en beleidstuk of aanbeveling, aan de hand van al het gepraat en geschrijf de afgelopen jaren, vond ik niet bij de te behandelen stukken. Dat verbaasde me toch wel een beetje.
De KOPgroep is vanaf 2011 met het onderwerp aan het worstelen en komt in 2013 met een inventarisatie en vervolgvragen.
De KOPgroep kwam ook tot de volgende definitie: ‘Duurzaamheid in Purmerend is dat iedereen in Purmerend zodanig handelt om in zijn of haar behoeften te voorzien, dat ook de levenskwaliteit van de volgende generaties niet in gevaar wordt gebracht.’
Dat product zou in het advieswereldje waarin ik verkeer toch echt als een te mager resultaat worden beschouwd om maar eens een vergelijking te trekken. Als er zichtbaar publiek geld met dit advieswerk zou zijn gemoeid dan zou het misschien zelfs tot allerlei kritische politieke vragen over geldverspilling kunnen leiden.

Het gevoel bekroop me toen ik het allemaal even liet bezinken en er verder over nadacht, dat er daardoor zelfs een herhaling van zetten in het proces zou kunnen ontstaan. Juist door de vraagstelling tot in detail nu bij de gemeenteraad terug te leggen en niet met een doortastend concept voorstel te komen.
De kans is reëel dat de raad een vervolgonderzoek (met nieuwe onderzoeksgroep) zal willen instellen om de inventarisatie van de KOPgroep nu nog in een concept beleidsstuk om te zetten. Om de vergelijking door te trekken, als adviseur ben je natuurlijk tevreden als het je zou lukken op deze manier een vervolgopdracht te kunnen krijgen.

Ik verwacht eerlijk gezegd dat de gemeenteraad zich echter wel kort en bondig zal uitspreken over het willen hebben van een visie en beleid m.b.t. milieu inclusief het aspect duurzaamheid. En het college zal opdragen dit verder uit te werken aan de hand van de beschikbare gegevens.
En wordt dat verder uitgewerkt bij de behandeling van de jaarlijkse begroting!
Zo simpel lijken me de vragen eigenlijk te beantwoorden. Opdracht KOPgroep voltooid!
Maar wellicht ben ik als non-politicus te eenvoudig van geest voor de politieke aspecten van milieubeleid en leent het onderwerp milieu zich juist bij uitstek tot veel en langdurig politiek gepraat. We zullen het vanzelf merken.

Het milieu kan natuurlijk ook heel oppervlakkig met toch een groot (media)resultaat op de voorpagina van de kranten belanden. Het zal u niet zijn ontgaan hoe een gemeentebestuurder het gepraat over milieu in daden omzette en een herkenbaar gezicht gaf.
‘Wethouder wil dat iedereen onder de douche plast.’ GroenLinks wethouder Bert Wassink (Aa en Hunze) zette de strijd voor een beter milieu met dit statement zo in één beweging op de politieke agenda.  
Uiteraard liet hij weten dat hij zelf het goede voorbeeld geeft. Uit de reacties blijkt dat velen al jarenlang zijn voorbeeld volgen. Veel milieuwinst zal er dan ook niet meer mee te behalen zijn. Wel politieke aandacht voor Bert Wassink. Tja, daar gaat het in dit soort gevallen vaak om, maar dit terzijde.

Column artikelen