HomeNieuwsColumnDe toekomst zal het leren

De toekomst zal het leren

chaos1
Nog geen week na het aantreden van het kabinet Rutte/Asscher moet de eerste kabinetscrisis al worden bezworen. Is dit het begin van een crisisgolf? De toekomst zal het leren. De plannen rond de inkomenspolitiek, toegespitst op denivellering van inkomens via de zorgpremie, te betalen door de middeninkomens, brachten het hele land in oproer.

Vooral de VVD leek er in de publieke opinie van langs te krijgen. Leek, want uit betrouwbare bron weet ik dat het ook bij de PvdA behoorlijk rumoert en het de nodige opzeggingen van lidmaatschappen oplevert. Jammer dat in de media daar tot nu toe weinig tot geen aandacht aan is geschonken. Dat beide partijen als er nu verkiezingen zouden zijn ongeveer halveren is duidelijk. De vraag is of ze in deze regeerperiode nog in staat zullen blijken het geschonden volksvertrouwen te herstellen. Ik betwijfel dat ten zeerste. Maar dit terzijde. Zeker als ‘slechts’ de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie in combinatie met de verlaging van het niet verlagen van de inkomensbelasting, op het offerblok zal sneuvelen. De overige maatregelen die de inkomens onder Rutte-oud en Rutte-nieuw vanaf nu direct in de portemonnee voelen, zullen hun sporen ongetwijfeld verder trekken. Ondertussen houd je je hart vast wat de regelaartjes in Den Haag verder verzinnen in de plaats van verlaging van inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke zorgpremie.

‘Nivelleren is een feest’, juichte PvdA-partijvoorzitter Spekman te vroeg maar niet voor niks. Daardoor het gezegde van W.F Hermans: ‘socialisten zijn mensen met gewetensbezwaren over het salaris dat anderen verdienen’, in herinnering roepend. Dat feestje zal koste wat kost gevierd moeten worden. Leer mij die PvdA-ers kennen! Het vervolg is heel voorspelbaar. Het feestje zal wel via verhoging van de inkomensbelasting worden gevierd. Misschien komt er zelfs wel een extra belastingschijf bij en verlaging van de schijf daarboven. Zitten de middeninkomens weer in de prijzen. Zou de achterban van de VVD dat ook doorhebben? Het is te hopen. De belasting gaat in 2013 toch al voor de eerste schijf met 4% omhoog, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Dus zeker er van zijn dat dit soort dingen opvallen ben ik allerminst. In 2014 zal het door een verdere herverdeling van de belastingdruk ‘door het draaien aan de belastingschijven’ worden gespeeld. Althans, dat verwacht ik, deze pappenheimers nu kennende. Van het feestje van Spekman houden we straks allemaal een kater over, let op mijn woorden.

Ooit waren de speerpunten van de sociaal-democraten een rechtvaardige verdeling van: arbeid, inkomen, kennis en macht. Daar werd al snel spreiding van die vier criteria van gemaakt. En nu zijn het dus nog alleen knoppen waarmee de uit de hand gelopen kosten van de naar criminaliteit riekende inhaligheid van de financieel machtigen moeten worden betaald. Het bekend gezegde van Karl Marx: ’de historie van de kapitalistische kapitaalvernietiging ten koste van het volk zal zich herhalen’, daarmee juist op dit verschijnsel doelende, wordt zo maar weer eens bewaarheid.

Hoe de traditionele vier beginselen van de sociaal democratie door achtereenvolgende PvdA-leiders op de tocht zijn gezet, maakt Marcel van Dam in zijn column in de Volkskrant overduidelijk. De titel van die column: ‘Geen kabinet met de PvdA dat zo gretig zijn ziel aan de duivel verkocht, spreekt voor zichzelf.

In Purmerend is de begroting voor volgend jaar tevens ‘pro forma’ voor de jaren erna, vastgesteld. Er viel geen onvertogen woord en in een harmonie, die niet deed vermoeden dat de raad uit tien partijen bestaat, werd alles keurig geregeld. Dat is wel eens anders geweest. De uitspraak van het college van B&W van Purmerend en Beemster dat: ‘het regeerakkoord in lijn is met de ambitie Beemster en Purmerend’, daarmee doelend op de bestuurlijk organisatorische samenwerking, had toch wel wat vuurwerk op kunnen leveren. Het regeerakkoord spreekt van fusiegemeenten van 100.000 inwoners of meer. De colleges van B&W van Purmerend en Beemster van samenwerking. Dat zijn toch heel verschillende dingen. Zijn de beide colleges stilletjes toch een fusie aan het uitbroeden, hetgeen kwade tongen beweren, en is dit persbericht van de beide colleges in die zin een soort Freudiaanse verspreking? De toekomst zal het leren.

Column artikelen