Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

EBSAllemaal
foto Stadspartij

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, onder begeleiding van een coach, te helpen zelfstandig te laten reizen met het OV. Bijvoorbeeld naar evenementen, school werken of sportbeleving.
In 2018 hebben de eerste 100 reizigers in Amsterdam dankzij de OV-coach hun weg leren vinden met de metro, tram of bus.


OV coach thans in hele regio
Tijdens de Regioraadsvergadering van 19 maart 2019 heeft de Vervoerregio de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe het succesvolle Amsterdamse project de OV-coach kan worden gecontinueerd en in de hele regio kan worden ingezet. Dat is gelukt.

Het is de ambitie van de Vervoerregio om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met het OV kunnen reizen. De Regioraad heeft door middel van een motie extra middelen vrij gemaakt voor de OV-coach. De OV-coach is daarom vanaf 1 januari 2020 een project van en voor de hele Vervoerregio in het kader van inclusieve mobiliteit. Als u wilt weten wat de OV-coach doet, wil ik u uitnodigen te kijken naar het programma “Net ff anders”. KRO NCRV toont in het programma “Net ff anders” zes jongeren met een verstandelijke beperking. Allemaal hebben ze een specifieke wens. Mitchell van 28 jaar wil bijvoorbeeld zelfstandig leren reizen met het OV. 14 januari jl. is zijn aflevering uitgezonden (3 kwartier). Mitchell krijgt ondersteuning van OV-coach Kim. Op de eigen website is hier aandacht aan besteed waarbij ook zijn coach Kim is geïnterviewd. Op deze NPO-pagina vindt u de link om de gehele uitzending nog eens terug te kijken.

In de hier bijgevoegde Infographic ziet u de tot nu toe behaalde resultaten in Amsterdam en de doelstellingen voor 2020.

Hoe vraag je een OV-coach aan?
De OV-coach kan uitkomst bieden voor inwoners van de Vervoerregio die (nog) niet alleen kunnen reizen in het openbaar vervoer, maar dat wel graag zouden willen. De OV-coach heeft een speciale individuele training ontwikkeld om zelfstandig te leren reizen met OV.
De diensten van de OV-coach zijn gratis en worden aangeboden door de Vervoerregio Amsterdam, je betaalt alleen je eigen reiskosten.
Bel naar het gratis nummer 020 308 45 00 of mail naar ov-coach@meeaz.nl.

Sociale Zaken artikelen

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...

Raad van State ziet geen noodzaak in wet ter waarborging van aantallen sociale huurwoningen

Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar gemaakt. Onderwerp is een wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Nij­boer...

Kansrijk armoedebeleid

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart...

Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde...

Thuiszorg werkt binnen strikte regels door

De afgelopen weken heeft de Stadspartij veel senioren in zorginstellingen, maar ook zij die nog thuis wonen, een bloemetje gebracht. Blijde gezichten en dankbaarheid...