HomeNieuwsColumnCrommunicatie

Crommunicatie

ton foto 1.jpgKomt ze nu wel of komt ze nu niet naar Purmerend? Dat is de vraag die vele Purmerenders al enige jaren in de ban houdt. Ik heb het dan natuurlijk niet over Mona Keijzer. De onvolprezen wethouder van CDA-huize die enige jaren terug de wethouderszetel van de zieke Vincent Nijenhuis overnam. Mona woont in Ilpendam en weigerde in Purmerend te komen wonen. Een wethouder moet op papier wel in de stad komen wonen waar deze wethouder is, maar voor Mona Keijzer werd een uitzondering gemaakt. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken riep er zelfs een speciale gedoogregeling voor in het leven. Dit alles tot groot ongenoegen van de Stadspartij. Waar een kleine stad groot in kan zijn!

Nee, de vraag is of Rita Verdonk met haar ‘Trots op Nederland’ naar Purmerend komt. TON , zoals de partij van Rita al liefdevol is afgekort, verscheen plotseling in de vervroegde gemeenteraadsverkiezingsuitslagen. Dat gaf vele burgers moed. Jaren geleden is er een belangstellendenlijst opgesteld voor Purmerenders om TON naar Purmerend te halen. Uit betrouwbare bron heb ik nu vernomen dat uit die ‘groslijst’ thans geput wordt om een lokale Purmerendse TON-lijst te gaan samenstellen. Velen moeten nu al gebeld zijn, maar niemand heeft er tot nu toe de publiciteit mee gezocht. In onze stad, waar de ontevredenheid met de dag groeit en epidemische vormen begint aan te nemen, is het formeren van een lijst met 30 ‘nog beter- weters’ een fluitje van een cent. TON-Purmerend komt er aan, let op mijn woorden.

Mona Keijzer wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA bij de volgende verkiezingen en komt nu toch maar in Purmerend wonen, net op het moment dat ik iedereen aanraad snel zijn biezen te pakken en de stad te verlaten. Ik voorspel weinig goeds voor de bewoners van de stad de komende jaren. Lastenverzwaringen, verloedering en vervuiling van straat en plein, het recht van de sterkste op straat, cultuurarmoede en een gemeenteraad en college van B&W dat zich meer met elkaar dan met het besturen van de stad zal bezighouden. Het intellect en de elite die de stad de afgelopen decennia in het spoor hielden, trekt zich ondertussen steeds verder terug. Dus daar is nog weinig hulp van te verwachten.

wethouder vincent nijenhuis (klein).jpgU merkt, in het spoor van de door het college benoemde stadshistoricus Vincent Nijenhuis (foto), heb ik mij bij gebrek aan collegesteun zelf maar tot stadssocioloog benoemd. Zo blijft het straks, zelfs op de ‘puinhopen’ van de Purmerendse samenleving, toch interessant voor mij om erbij te zijn.

In de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken kwam een verontruste burger, de heer Wever, zijn ontevredenheid uiten over de ondermaatse wijze waarop het college naar de burgers luistert. Hij had een concreet voorbeeld dat in de wijk De Gors speelt om aan te tonen hoe ‘autistisch’ het gemeentebestuur met inspraak van haar burgers omgaat. Vooral de klerezooi die wethouder Krieger ervan maakt werd indirect gehekeld. Daar krijg je toch ‘een Krieger’ van, hoorde ik laatst nog iemand hardop verzuchten. Uit de discussie die er op volgde vlogen nog enige voorbeelden van wat ik bestempel als ‘de Krieger krijgen’ door de raadszaal.

‘Crommunicatie’ riep fractievoorzitter Rob Duijker van het CDA, daarmee ‘onbedoeld’ Krieger tot de grote Crommunicator van dit college uitroepend. Hoewel ‘onbedoeld’? Bij een CDA-er weet je het maar nooit of er een dubbele bodem achter zit.

burgemeester don bijll (purmerend).jpgOnze nieuwe burgervader Don Bijl (foto) toonde zich zichtbaar geschokt over wat er op communicatief gebied -en wat dies meer zij- allemaal misgaat in de stad. Snel zag ik hem enige aantekeningen maken en hoorde ik hem zeggen dat hij er: ‘werk van ging maken’. Zo hoort het ook. Een burgemeester dient in te grijpen in het politieke krachtenveld als dit niet meer in staat is ordenend op te treden. Job Cohen bestempelde laatst de Amsterdamse politici tot grote amateurs en verschool ook zijn eigen ‘amateurisme’ daarachter. Laf gedrag en een burgemeester onwaardig. Ook in staatsrechtelijk opzicht verwerpelijk. Don Bijl was in ieder geval in het stille spel in de raad tot nu toe de professional die je van een burgemeester mag verwachten. Nu nog de daden bij de woorden voegen!

Column artikelen