HomeNieuwsOnderwijs'Wethouder Daan lapt informatieplicht aan zijn laars'

‘Wethouder Daan lapt informatieplicht aan zijn laars’

aapjes.jpg PvdA-wethouder Berent Daan heeft gisteravond een motie van wantrouwen overleefd. Die werd door de oppositie ingediend, nadat hij de gemeenteraad te laat had geïnformeerd over een tekort van 5,5 miljoen euro in de plannen voor een onderwijs- en zorgcomplex in het Karekietpark. De motie van wantrouwen  werd ingediend door de oppositiepartijen uitgezonderd AOV. Ook het college kreeg een motie van treurnis aan de broek, die het in de raad niet haalde.  

Ernst Ankersmit  liet namens de Stadspartij weten dat hij er vanuit gaat dat er niet sprake is van een incident. In februari moest wethouder Daan de raad al vragen te beslissen over een groot tekort op het budget voor de brede school de Weide in Weidevenne. Na eerst om de oorzaak heen te hebben gedraaid en bij de raad de illusie te hebben proberen te wekken dat het tekort kwam door de prijsontwikkeling in de bouw, moest hij toegeven dat de eigen begrotingsopzet de problemen heeft veroorzaakt.

Wat toen bleek -en nu weer- is dat er met verkeerde normbedragen wordt gerekend die een veel te laag benodigd geraamd projectbudget in deze en nog komende gevallen oplevert. Ankersmit liet daarmee weten dat hij verwacht dat er de komende tijd nog meer van deze problemen aan de raad gemeld zullen worden. Juist omdat hier niet sprake is van een incident, maar van een structureel probleem. Bij de bespreking van de kadernota voor de begroting van 2009 (en verder) had dit gemeld dienen te worden. Het hele college wist bij de behandeling al van dit probleem, maar ze hielden zich allen muisstil en nu nog! De raad zal de komende maanden nog voor menige verrassing komen te staan, zo voorspelde hij.

Ook wat de collegepartijen betreft heeft het vertrouwen in de wethouder ‘een deuk oplopen’. Dat zei fractievoorzitter Jos Lutz van de PvdA. De fractie wilde echter niet zover gaan om het vertrouwen in de eigen wethouder in zijn geheel op te zeggen. Datzelfde gold voor de collegepartijen VVD en CDA, de fractie van het Algemeen Ouderen Verbond en de nieuwe eenmansfractie Bödeker, die gisteravond werd geïnstalleerd.

Ook college heeft boter op het hoofd
Een motie van treurnis die werd ingediend tegen het falen in deze kwestie van het hele college, haalde het ook niet. Hilarisch in dat verband was het intrekken van het AOV aan de handtekening onder deze motie. Met bijna overslaande stem overstemde fractievoorzitter Kalverboer zijn fractiewoordvoerder en liet zo weten dat zijn fractie zichzelf bij het onderteken van deze motie op ‘het verkeerd been had gezet’.

Wethouder Daan gaf gisteren volmondig toe dat hij laat was geweest met het verstrekken van informatie over de financiële problemen bij het ontwikkelen van het complex in het Karekietpark, bestemd voor speciaal onderwijs en enkele zorginstellingen. Hij informeerde de gemeenteraad daar begin juni over, nadat hem twee maanden eerder vragen waren gesteld over de voortgang van het project. ,,De gemeente was al in 2007 op de hoogte van vertraging van het project en een te verwachten kostenoverschrijding”, liet hij weten. In oktober kwamen de eerste signalen binnen, en in februari bleek dat de problemen ‘fors’ waren. Medio mei werd duidelijk dat de overschrijding zo’n 5,5 miljoen euro was. Omdat er toen nog enkele onduidelijkheden waren, lichtte Daan toen nog niet de gemeenteraad in. Wel meldde hij de kwestie toen binnen het college. Enkele weken later, kort na het vaststellen van de Kadernota, bracht hij de raad op de hoogte.

Daarmee dus een deuk in het vertrouwen oplopende van de eigen PvdA collegepartij en een doodzonde begaan tegen de regels om de raad tijdig en juist te informeren. Maar dat laatste leidde alleen bij Ron Wiegel van collegepartij VVD tot de juiste keuze om met de indieners van beide moties mee te stemmen. De overige leden van de collegepartijen hielden elkaar stevig bij de hand.

Om toch ook aan alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden liet de PvdA zelfs in allerijl opgetrommelde afwezige PvdA raadsleden -om mee te stemmen- ‘ínvliegen’. Hetgeen merkbaar aanleiding gaf tot lang gerekte schorsingen. Het was weer een mooie vertoning die de gemeenteraad van Purmerend ten beste gaf.

Onderwijs artikelen