HomeNieuwsColumnBrugperikelen

Brugperikelen

melkwegbrug1
Het Noordhollands Dagblad van vrijdag 12 november jl. pakte breed uit met twee artikelen over de nieuwe Melkwegbrug die de binnenstad van Purmerend moet gaan verbinden met de wijk Weidevenne. ook Webregio liet zich niet onbetuigd erover. De Fietsersbond Waterland heeft ooit het plan geopperd  om deze oeververbinding voor langzaam verkeer aan te leggen. Het plan heeft in de loop der jaren vorm gekregen. De bewoners van de overzijde van het Stadje is een vaste oeververbinding daar beloofd. In contacten met de Stadspartij laten de bewoners weten verder uitstel van de bouw van de brug onacceptabel te vinden.

Na het volgen van de benodigde procedures is het ontwerp van de  Melkwegbrug in 2009 door de toenmalige gemeenteraad met meerderheid van stemmen aanvaard. Ik zeg met opzet “met meerderheid van stemmen” omdat niet alle partijen hebben ingestemd met het huidige ontwerp. De Stadspartij heeft toentertijd een stevige tegenstem laten horen. Deze tegenstem was hoofdzakelijk gebaseerd op de hoge kostprijs van de brug. Het architectonische hoogstandje in de vorm van de vaste oeververbinding, uitsluitend bestemd voor  voetgangers, had voor de Stadspartij niet gehoeven. Buiten  het sterk kostenverhogend effect is het ook een passage, een extra brug die met een hoge boog over het kanaal gaat en die uitsluitend voor een kleine doelgroep geschikt is. Fysiek fitte mensen zullen geen moeite hebben om de ongeveer 65 treden hoge bult te beklimmen, maar rolstoelen, ouders met kinderwagens en rollator bezitters, enzovoort zullen deze col aan zich voorbij laten gaan.
De meerderheid van de gemeenteraad gevormd door PvdA, VVD, CDA en AOV dachten er bij de besluitneming anders over. En zo is de komst van de Melkwegbrug in de huidige vorm een feit geworden.

Nu is het makkelijk zeggen dat je tegengestemd hebt en dus verder geen verantwoording wilt nemen voor de gevolgen. Dat is de weg van de minste weerstand en zo staat de Stadspartij niet in het politieke spectrum. De brug is inderdaad aanbesteed en nu nog terugkeren op het besluit kost naast veel tijd vooral extra geld.
Er volgen procedures met forse boete eisen, vrijwel zeker aangespannen door bouwbedrijf De Boer en De Groot (de bruggenbouwers). Het bedrag wat overblijft om een nieuw ontwerp te realiseren kan ik niet inschatten, maar je moet je wel realiseren dat er in de 4,7 miljoen euro die Purmerend investeert  een bedrag zit voor de te realiseren infrastructuur. Bij een nieuw ontwerp zal dit bedrag ook moeten worden meegenomen.

melkwegbrug2Het Noordhollands Dagblad vergelijkt verder veel andere bruggen met de Melkwegbrug die voor een aanzienlijk lager bedrag werden gebouwd. Er wordt echter geen echte zuivere vergelijking gemaakt. Zoals in het artikel vermeld gaat het om bruggen met een smallere doorvaartbreedte, voor het Noord-Hollands kanaal moet deze doorvaart op last van Rijkswaterstaat minimaal twintig meter zijn. Verder zijn de vergelijkingen in de kantlijn wat je met 4,7 miljoen kan realiseren niet realistisch. De kosten voor de brug worden in minimaal veertig jaar afgeschreven. We spreken hierbij dus van structureel geld. Inclusief rente gaat het om een bedrag van ongeveer 125.000 euro per jaar alleen voor de brug. Ook dat is bovendien nu pure theorie omdat de race al is gelopen en de bouwboete en andere bijkomende kosten er nog bij opgeteld dienen te worden.

De Stadspartij is van mening dat het hele project in onze ogen anders had moeten lopen, maar constateert ook dat het point of no return al gepasseerd is. Het terugtrekken van de opdracht is in dit stadium niet meer mogelijk en helemaal geen brug bouwen is ook geen optie. En de discussie hierover oprakelen komt daarom helaas zo vindt de Stadspartij nu allen nog als mosterd na de maaltijd.

Impressies: Next architects

ZIE OOK:

20-10-2010 ‘Melkwegbrug september 2012 klaar’
06-08-2010 ‘Melkwegbrug gereed medio 2012’
07-05-2009 Melkwegbrug door crisis in problemen
28-07-2008 NH-Kanaal krijgt twee nieuwe bruggen

Column artikelen