HomeNieuwsOnderwijsBouwkosten Brede school plotseling miljoenen duurder

Bouwkosten Brede school plotseling miljoenen duurder

geld (2).jpg

In kwadrant Europa (Weidevenne) wordt Brede School de Weide ontwikkeld. Plotseling blijkt het beschikbare budget van de gemeente Purmerend ca. 1,5 miljoen euro te laag. De bouwsom wordt samen met de Wooncompagnie verdeeld. Dus ook de Wooncompagnie zal een soortgelijk bedrag moeten bijspijkeren. De totale bouwkosten bedragen ruim elf miljoen euro, hetgeen ca. drie miljoen euro meer is dan oorspronkelijk geraamd. 

De brede school bestaat straks uit een zestien-klassige basisschool met gymzaal, kinderopvang, naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, twee locaties voor dagactiviteiten en een therapiebad voor verstandelijk gehandicapten en twee groepen wonen voor verstandelijk gehandicapten (totaal 16 woningen). Op het terrein van de brede school wordt buiten speelgelegenheid voor de verschillende doelgroepen gerealiseerd. Vanuit de provincie is een subsidie toegekend van ca. een 0,5 miljoen euro. Echter onder het beding dat het werk voor 1 maart 2008 is gegund. De raad dient dus voor die datum een besluit te nemen over het ter beschikking stellen van een extra bouwbudget.

In het raadsforum Algemene Zaken 21 februari jl. werd dit onderwerp behandeld. Alle fracties waren zeer kritisch over de wijze en het zeer late tijdstip waarop het probleem aan de gemeenteraad is voorgelegd. Het tekort was namelijk al in november 2007 bekend. Als de druk van het eventueel mislopen van de provinciale subsidie er niet op had gerust, dan was de raad niet akkoord gegaan met de huidige paniekerig aandoende afwikkeling. Zo verwoordde fractievoorzitter Ernst Ankersmit van de Stadspartij de algemene gevoelens van de raadsleden. Het college van B&W had op vragen van de Stadspartij ook al aangegeven waar de plotselinge stijging van de bouwkosten vandaan kwam.

Het blijkt dat in de bouwwereld een explosie van de bouwprijzen plaatsvindt, die bij het maken van het bouwplan vier jaar terug niet was voorzien. Omdat het college nu ook uit diverse potjes geld weghaalt (reserve onderwijshuisvesting, project Sneeuwbal). Zullen ook deze voorziening en het project opnieuw moeten worden doorgerekend om te zien wat de gevolgen voor andere plannen zijn. De VVD kondigde hierop aan met een voorstel te komen, waarin het college wordt opgedragen om jaarlijks bij de behandeling van de gemeentebegroting, met een actualisatie van de bouwkosten van lopende en geplande projecten te komen. Dat voorstel kan op een brede steun in de raad rekenen.

College informeert raad onjuist 
zandvoort.jpgRaadslid Chris Zandvoort (GroenLinks,foto) hekelde de feitelijke onjuistheid die in de oorspronkelijke informatie naar de raad over de bouwkosten, doorgerekend naar de prijs per vierkante meter, staat. Zandvoort stelde dat de raad onjuist is geïnformeerd over de aannames bij de oorspronkelijke bouwkosten. Ankersmit legde hierop collegewoordvoerder Berent Daan (onderwijs) het vuur aan de schenen, door naar de reactie van het college op de beschuldiging van Zandvoort te vragen. Wethouder Daan kon toen niet anders dan beamen dat de bewering van Zandvoort juist is.

Omdat de raad nog voor 1 maart a.s. moet besluiten werd een extra raadsvergadering op dinsdag 26 februari a.s. nodig. Verwacht kan worden dat het aanvullende budget door de raad wel zal worden verstrekt. De Stadspartij is benieuwd of de ontdekking van het feitelijk onjuist informeren van de raad, door het college, over de bouwkosten nog tot extra vuurwerk zal leiden.

Onderwijs artikelen