HomeNieuwsWelzijnBoswwerkzaamheden in Purmerbos

Boswwerkzaamheden in Purmerbos

Purmerbos, houtoogst 2022
foto Stadspartij


Staatsbosbeheer voert deze zomer boswerkzaamheden in het Purmerbos. In het bos worden oude en slechte populieren weggehaald. De open plekken worden daarna opnieuw ingeplant met jonge bomen.

De werkzaamheden starten 1 augustus en vinden plaats in het meer oostelijke en met name zuidelijke deel van het bos. Het werk neemt ongeveer zes weken in beslag.

Regulier bosonderhoud
Staatsbosbeheer voert met regelmaat bosbeheer in de vorm van houtoogst uit in het Purmerbos. Dit reguliere bosonderhoud houdt in dat in een cyclus van 6 jaar steeds in een ander bosvak zorgvuldig wordt afgewogen welke bomen er vanwege duurzaam bosbeheer geoogst moeten worden. De laatste houtoogst vond plaats in 2020.

In het Purmerbos worden deze zomer vooral oude en slechte populieren gekapt. De populieren zijn in de jaren 1980 ingeplant. Van de oorspronkelijk 16 verschillende populierenklonen bleek echter een groot deel slecht te groeien. Hierdoor zijn de bomen niet sterk genoeg en vele staan op instorten. Daarom worden oude en gevaarlijke bomen langs fiets- en voetpaden weggehaald. Daarnaast vindt er dit jaar op een aantal plekken in het bos een verjongingskap plaats: bestaande open plekken in het bos worden groter gemaakt. Deze plekken worden daarna weer ingeplant met soorten als wilg, populier, berk, els, linde, kers en kastanje. De herplant volgt het komende plantseizoen in de maanden november 2022-maart 2023. Zo ontstaat er een divers en gezond bos dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.

 Mogelijk hinder
De kap vindt tijdens de zomerperiode plaats, omdat de grond in de andere jaargetijden te nat is om met grote machines door het bos te rijden. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor hinder zorgen. Tijdens de uitvoering kunnen voor een korte periode de wandel-, ruiter- en fietspaden worden afgesloten.  Zie ter plaatse voor de aangegeven tijdelijke afzettingen. Daarbij raden wij bezoekers aan om de hond aan te lijnen in het gedeelte van het losloopgebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Na de werkzaamheden worden de paden zo snel mogelijk hersteld.

Toepassing van het hout
Nadat de houtoogst heeft plaats gevonden worden de boomstammen opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De populieren in het Purmerbos zijn van onvoldoende kwaliteit om als hoogwaardig hout te kunnen gebruiken. Het merendeel van het hout zal gebruikt worden voor de vervaardiging van papier. Het tak- en tophout wordt verzameld en wordt later gechipt en afgevoerd naar de BioWarmteCentrale in Purmerend. De opbrengst van deze houtverkoop wordt gebruikt voor de herplant en het herstel van de paden in het Purmerbos.

Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent o.a. dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van (roof)vogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

Welzijn artikelen