HomeNieuwsWelzijnBomen in Purmerend in nood

Bomen in Purmerend in nood

BoomEA
foto Stadspartij
Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm gegroeid, er zijn veel bomen geplant, niet in ideale omstandigheden. Bovendien naderen deze bomen zo langzamerhand met veel tegelijk het einde van hun leven. Het is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van Purmerend dat er op zo’n grote schaal bomen uitvallen.
De gevolgen van klimaatveranderingen en ziektes en plagen die daar nog eens bovenop komen spelen ook hun rol. Tel daarbij de gevolgen op van de bezuinigingen in het groen van de afgelopen jaren.
Met een bomenplan en een bijbehorend raadsvoorstel stelt het college de gemeenteraad voor de uitdagingen op het gebied van het bomenbeheer beheersbaar te maken.
Bomen in de knel
Er speelt veel rond bomen. Extreem veel bomen zijn bijna afgeschreven, er is druk op de openbare ruimte door ingrepen in de infrastructuur, droge en natte periodes, sterk wisselende grondwaterstanden, slechte groeiplek, ziektes, plagen, schade. En het achterstallig onderhoud als gevolg van bezuinigingen.
De gemeente verwacht dat er jaarlijks gemiddeld 481 bomen zullen uitvallen. In de komende decennia zal de helft van de bomen uitvallen, zo’n 16.000 bomen zullen moeten worden vervangen. Het is onmogelijk om met zekerheid te voorspellen hoeveel bomen zullen uitvallen en hoe snel.
Structurele aanpak 2020 – 2040
Het college stelt een structurele aan pak van het probleem voor aan de gemeenteraad met bijbehorend structureel budget. In een Bomenplan wordt dit nader uitgewerkt. Het bomenplan loopt tot 2040, want bomen worden oud en dat vraagt dus om langetermijndenken. In 2022 komen daar ook de bomen van de Beemster bij.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten om vanaf 2021 een structureel budget voor het onderhouden van de bomen en klimaatverandering ad
€ 326.000 en een incidenteel budget voor boomvervanging 2020 ad € 525.000.
Voorts om vanaf 2021 de benodigde financiële middelen nader af te wegen ten behoeve van latere begrotingen.
Het voorstel van het college werd 12 maart 2020 in de raadsvommissie SOB besproken.

Welzijn artikelen