HomeNieuwsColumnBlijf waakzaam tegen virus

Blijf waakzaam tegen virus

Voorlopig laatste Bloemen foto Stadspartij

Afgelopen zaterdag, de laatste van de maand mei, was voorlopig de laatste dag dat de Stadspartij bloemen heeft uitgedeeld aan ondernemers en inwoners van de Beemster en Purmerend.

De schok waarmee de welvaart en de bloei van onze samenleving plotseling tot stilstand kwam is groot. De angst om slachtoffer te worden van de plaag die over ons kwam nam bezit van ons. Het bloemetje dat werd uitgedeeld bracht zowel bij ontvanger als gever een glimlach op het gezicht en nam het even over van de angst.
De laatste bos is, bij toeval uitgedeeld aan erelid Elly Vos. Een onverwachte en bijzonder mooie afsluiting van een geslaagde actie. Nagedacht wordt dan ook over een gepast vervolg om de moed erin te houden.

De komende tijd blijft evenwel attentie en terughoudendheid in onderlinge contacten geboden. Op dit moment ontspant de samenleving weer enigszins en lijkt het ergste achter ons te liggen. Allerlei gelegenheden op het gebied van horeca, cultuur en wat dies meer zij gaan aangepast en hopelijk voorzichtig weer open. Het openbaar vervoer herneemt de dienstregeling, wel met het mondkapje als blijvend signaal ten teken dat de pandemie nog lang niet voorbij is. Bij veel supermarkten, bouwmarkten en tuincentra wordt het schoonmaken en houden van de winkelwagentjes weer aan de klanten overgelaten. Hetgeen er toch vaak wel rommelig en slordig uitziet en weinig vertrouwen geeft, maar dit terzijde.

Dat de versoepeling nu een feestje waard is dat is slechts schijn waarvoor van alle kanten door wetenschappers wordt gewaarschuwd. Voorzichtigheid blijft geboden, deze ziekte laat zich niet met straffen (intelligente lockdown) en belonen (strikt opvolgen lockdown) verjagen. Daar zal de moderne geneeskunst de komende maanden een medicijn voor moeten ontwerpen en vervolgens onder miljarden mensen wereldwijd nog moeten uitventen.

Gelukkig beschikken we heden ten dage over de kennis en de vaardigheden om er wat aan te doen. Dat kost wel tijd en vergt geduld, helaas staat de vraag om tijd en geduld op gespannen voet met de volkswil en het economische belang om zo snel mogelijk weer de oude levenswijze op te kunnen pakken.
Er kan dan ook niet genoeg voor worden gewaarschuwd op je hoede te zijn. Het blijft een angstaanjagend tijd, let op uzelf en uw naasten en wees alstublieft niet te gretig om de ‘gegeven’ vrijheid op te eisen.

Column artikelen