HomeNieuwsColumnBlijf verenigingen en maatschappelijke organisaties steunen

Blijf verenigingen en maatschappelijke organisaties steunen

Dames Rugby
Foto door Quino Al op Unsplash

Het coronavirus houdt onze samenleving al enkele weken in een wurgende greep. Ondernemers, organisaties en sportverenigingen kijken met vrees naar de toekomst.

Zal mijn winkel, onderneming, organisatie of sportclub deze crisis overleven? Daarnaast heerst er bij velen de vrees of ze nog wel werk hebben als deze crisis achter de rug is.

Dat er een einde aan deze crisis komt daar twijfel ik niet aan. De vraag is hoe lang duurt het voort? Op dit moment is er net weer een verlenging van de beperkende sociale maatregelen aangekondigd tot 28 april. Hopelijk gaat daarna geleidelijk het normale leven weer van start en kunnen we langzaam ons vertrouwde leefpatroon weer oppakken.

De Stadspartij deed al eerder een oproep om de lokale ondernemers te steunen in deze zeer moeilijke tijd. Maar niet alleen de ondernemers hebben onze steun nodig. Ook organisaties en sportverenigingen krijgen het heel moeilijk krijgen als wij ze niet trouw blijven. Veelal staan de inkomsten bij clubs en organisaties stil terwijl de kosten doorlopen. Denk daarbij aan de voetbalclub, tennisvereniging, hockeyclub, de toneelvereniging, zwemclub, etc.
Als we deze organisaties en clubs niet blijven steunen zullen een aanzienlijk aantal het niet overleven.

De Stadspartij doet dan ook een oproep aan onze inwoners: blijf lid en betaal gewoon je contributie! Steun organisaties die door het missen van evenementen en andere activiteiten inkomsten mislopen. Als deze crisis achter de rug is en wij weer willen sporten, genieten van  toneel- en muziekvoorstellingen, diverse culturele uitingen beleven, genieten van een festival, kortom in onze vrije tijd na school of werk ontspannen, zullen deze recreatieve belevingen weer plaats moeten kunnen vinden.
Als wij onze steun in wat voor vorm dan ook niet blijven geven zal er veel opnieuw moeten worden opgebouwd – als dat al lukt –  wat heel veel tijd en inspanning gaat kosten. Denk daarbij ook dat heel veel wordt gedaan door ontzettend veel vrijwilligers, vrijwilligers die mogelijk afhaken en geen lust meer hebben om te helpen de boel opnieuw op te starten.

Uw steun kan dit voorkomen om ook na de crisis een leefbare en sociale samenleving te hebben.

Column artikelen