HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBezwaar tegen sloop en bouwplannen door Intermaris aan de Van Balenstraat

Bezwaar tegen sloop en bouwplannen door Intermaris aan de Van Balenstraat

Van Balenstraat drie van de negen seniorenbungalows
Foto Stadspartij


Bewoners aan de Van Balenstraat hebben bij de gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen de sloop en bouwplannen van Intermaris aan de Van Balenstraat. Intermaris heeft de omwonenden laten weten dat er voornemens zijn op drie kaveltjes appartementen van 4 woonlagen te bouwen. Op die kaveltjes staan nu negen seniorenbungalows met één bouwlaag.

Het bestemmingsplan bepaalt thans dat daar niet hoger gebouwd mag worden dan vier meter. Om de bouw mogelijk te maken is dus een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk, stellen de bezwaarmakers.

Menselijk maat weg

Het bezwaar richt zich op de plaats waar nu bungalowtjes staan en door Intermaris appartementsgebouwen worden gedacht. Door de bouw van deze appartementsgebouwen zou de menselijk maat van de huidige bebouwing volledig weg zijn. De woon- en leefomgeving van de buurt wordt door de voorgenomen bouw van appartementsgebouwen danig aangepast. Onder andere verlies van groen (verstening van de buurt), verkeer- en parkeeroverlast wordt gevreesd. Aldus de bewoners.

Vooruitlopend op de verdere concretisering van de bouwplannen door Intermaris hebben de bewoners laten weten hun bezwaar tot het uiterste te blijven maken.

Zorg Stadspartij-Beemster Polder Partij over verdichtingsbouw

In de speerpunten van de Stadspartij-Beemster Polder Partij staat ‘dat er zoveel mogelijk woningen moeten worden gebouwd, zonder de leefbaarheid binnen de wijken verder aan te tasten. Dus geen groen of laagbouw (zoals vrijkomende schoollocaties) om zetten in niet passende (hoog) bouw. Wat ons betreft zijn na de voltooiing van de huidige bouwplannen de grenzen van het binnenwijks bouwen (verdichtingsbouw) bereikt.’

Doorzetten van de door Intermaris aangekondigde bouwplannen kan dus nog tot een interessante discussie leiden.

Ruimtelijke Ordening artikelen