HomeNieuwsColumnBetutteling gaat over de ander

Betutteling gaat over de ander

meningen
Van snoepen gaan je tanden naar de donder en je wordt er dik van. Van roken gaan je longen naar de mallemoer en van drank word je ook al dronken.
Appelen zijn goedkoper dan een kroket bovendien gezonder. Maar een kroket op brood is weer gezonder dan een plak kaas. Pado’s zijn gevaarlijke geestverruimende middelen, je krijgt er weer wel voorspellende dromen van, softdrugs zijn nog beter maar worden via de achterdeur binnengebracht en zijn daarom ook niet in orde. Harddrugs zijn overal op straat verkrijgbaar, maar blijven verboden net als de afrekeningen in het criminele circuit doorgaan.Tachtig procent van de mensen ziet het niet zitten dat de overheid maatregelen treft om mensen te verplichten meer te bewegen. Tegelijkertijd geeft 71 procent aan het geen probleem te vinden als er overheidsbeleid komt dat beweging stimuleert. 65 procent is tegen de invoering van de vetbelasting. Weg met betuttelende welstandregels, is een veelgehoorde kreet.

Op Nationale Ontbijt dag mag hagelslag niet op tafel komen. Melk, verse jus, een stuk fruit en boterhammen met kaas en pindakaas zijn daarbij ook verfoeilijk, volgens Foodwatch, die net zo lang heeft gelobbyd en gezeurd dat het in hun ogen verderfelijke voedsel bij het schoolontbijt in de ban is gedaan. Enkele partijen in onze raad willen dat de catering zich inspant om de snacks die tijdens en na de vergaderingen van de gemeenteraad worden aangeboden zo gezond mogelijk zijn en in ieder geval suiker en zout geheel of zoveel mogelijk uit die snacks bant.
Ik besef heel goed dat als een raad de kleur, kwaliteit en de vorm van het wc papier wil bepalen hij dat in een serieuze raadsvergadering moet kunnen regelen. Daar oordelend over denken en dienovereenkomstig uiten is ook betuttelend.

De VVD introduceert een barometer tegen betutteling door het kabinet, las ik ooit ergens. Vanaf 1 januari is het uitdelen van plastic tasjes verboden, betuttelend vindt de VVD. Bureaucratie en betutteling vertragen energiesprong zegt hoogleraar Friso de Zeeuw, iemand met een fors PvdA verleden. Jacques Monasch (PvdA): Verstikkende betutteling van uitkeringsgerechtigden moet worden bestreden.

Na Zwarte Piet staat opnieuw een decembertraditie onder druk – en ditmaal lijkt de samenleving het er wél mee eens. Ruim zestig procent van de bevolking wil een verbod op consumentenvuurwerk.
Maar in de politieke arena is het nog lang niet zo ver. De Partij voor de Dieren is voor een verbod, net als GroenLinks – samen goed voor zes zetels. En dat is het. Geen enkele grote partij wil zo ver gaan. De achterban van D66 en VVD is tegen betutteling en extra regels, dus die partijen kijken wel uit. Het CDA staat pal voor de middenstand en die zou zwaar getroffen worden. De PVV wil niet dat na Zwarte Piet wéér een Hollandse traditie sneuvelt. En PvdA en SP weten dat vuurwerk relatief populair is onder lager opgeleiden, een groep die zij niet boos willen maken. Een opeenstapeling van betuttelende politieke denkbeelden is het gevolg.

Ja ik zoek veiligheidshalve als boodschapper het politieke niemandsland in dit politieke mijnenveld, dus strooi links en rechts uitdelend maar wat met politiek gedachtengoed over betutteling.

Dat breng me tot de volgende vraag Is eigen verantwoordelijkheid nemen wel links of rechts? Het antwoord is kort maar duidelijk. De ‘rechtse’ eigen verantwoordelijkheid is de eigen verantwoordelijkheid vande ander. Ook wel ‘eigen schuld’ genoemd. De ‘linkse’ eigen verantwoordelijkheid is de eigen verantwoordelijkheid voorde ander. Ooit algemeen bekend als solidariteit.
Zo simpel is mijn antwoord op de zelf opgeworpen vraag.Zelf ben ik politiek noch links noch rechts, ik ben van het simpele gezonde verstand. Wel beschouw ik het etiketjes plakken van jij ben links en jij bent rechts als een ouderwetse vorm van gesprek dodende betutteling. Daarom spreekt het zonder vooroordeel van buiten naar binnen werken me ook zo aan. Maar dit terzijde.

Confucius wist het al: Eigen verantwoordelijk en betutteling gaat dus altijd over de ander.

Daarom verbaast het me al lang niet meer dat er steeds meer betutteling bijkomt. ‘Het blijft mensenwerk’, hoorde ik een als Imam kenbare medereiziger zeggen toen we het er bij het passeren van een toegangspoortje van de NS kort over hadden.

Column artikelen