HomeNieuwsOnderwijsBestuurscommissie OPSO gaat over in Stichting OPSO

Bestuurscommissie OPSO gaat over in Stichting OPSO

opsologo
De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van openbaar primair en speciaal onderwijs en de gemeenten Purmerend volop gesproken en gedacht over de wijze waarop kracht en kwaliteit van het openbaar onderwijs de komende periode verder versterkt kunnen worden. Gedacht wordt aan een fusie met het openbaar onderwijs in de regio Waterland en Oostzaan (SPOOR)

Een meerderheid van de raad heeft op 2 juli jl. daarom  ingestemd met de definitieve verzelfstandiging van het Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs (OPSO) in Purmerend. Met dit raadsbesluit is de bestuurscommissie van de OPSO opgeheven en tegelijkertijd een stichting OPSO opgericht.
Ook krijgt de OPSO voor de komende vier jaar een werkbudget mee van in totaal 2,5 miljoen die nodig is voor beheer, administratie en bestuur. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage komt daarmee te vervallen.

De verzelfstandiging sluit goed aan bij de nieuwe wet ‘Goed onderwijs goed bestuur’ die per 1 augustus van kracht wordt. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat de rijksoverheid kan ingrijpen als de kwaliteit van onderwijs in gevaar komt. De weg is nu vrij om een fusie tussen OPSO en SPOOR daadwerkelijk verder te gaan uitwerken.

ZIE OOK:

01-06-2010 Verzelfstandiging openbaar primair en speciaal onderwijs

Onderwijs artikelen