HomeNieuwsColumnBericht van de Stadspartij afdeling Ouderen

Bericht van de Stadspartij afdeling Ouderen

DSC_4442_Bert_pers
Er is nog minder dan een jaar te gaan voor de ingrijpende veranderingen in de zorg. Op 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdzorg gaat de AWBZ naar de WMO en de Participatiewet (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw).

Er zijn nog veel onzekerheden over de volledige invulling van deze zogenoemde decentralisaties. Staatssecretaris van Rijn heeft onlangs overeenkomst bereikt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de persoonlijke verzorging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Of dit voor onze inwoners die afhankelijk zijn van zorg een goede zaak is zal bij de uitvoering moeten blijken.

Doel is besparen met behoud van zorg
In beginsel beruste de totale overheveling van alle AWBZ taken naar de gemeente op de gedachte dat er door het rijk een grote besparing kon worden gerealiseerd waarbij het verminderen van zorg zo klein mogelijk zou zijn. Gemeentes staan immers dichter bij hun inwoners als het rijk en de provincie. Gemeentes zouden bovendien in samenhang veel breder kijken naar de zorgvragen van mensen.

Naast het bieden van persoonlijke verzorging kijkt de gemeente ook naar de vraag achter de vraag. Veelal is er meer nodig als het bieden van persoonlijke verzorging. Zaken als het bieden van huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, begeleiding komen sneller in beeld. Zorgverzekeraars leveren vanaf 2015 slechts verpleging.

Werkloosheid onder ouderen
Er komt nu alsnog een extra knip in het leveren van zorg. We zullen in de praktijk zien wat dit oplevert voor onze inwoners. Voor ouderen wordt de situatie er niet beter op de komende tijd.
Steeds meer mensen verliezen hun baan en daaronder veel 50 plussers. Het wordt voor deze leeftijdsgroep steeds moeilijker om aan het werk te geraken. Naast jeugdwerkloosheid is de werkloosheid onder de 50 plussers een toenemend probleem. Voor beide doelgroepen moeten de inspanningen om werkgelegenheid te creëren worden vergroot.
Vergeten wordt dat ouderen een grote schat van kennis en ervaring hebben. Er wordt groot ingezet op het doorwerken tot 67 jaar maar voor heel veel mensen valt het doek al voor hun vijftigste. Een uiterst zorgelijke situatie.

Financieel nog veel onduidelijk
Verder is er nog geen invulling van de budgetten die de gemeente krijgt toegewezen voor de financiering van de drie decentralisaties. Mogelijk komt hierover in mei meer duidelijkheid.
Binnen de gemeente Purmerend is wel een besluit genomen om een klankbordgroep op te richten. Deze klankbordgroep kan het college en het ambtelijke apparaat ondersteunen bij het proces van de decentralisaties. Iedere fractie levert een vertegenwoordiger.

Klankborgroep
Voor de Stadspartij zal raadslid, en voor de Stadspartij de belangenvertegenwoordiger voor de ouderenafdeling, Bert Meulenberg (foto) zitting nemen in de klankbordgroep.
Hierdoor krijgen college en ambtenaren eerder informatie hoe de raad aankijkt tegen de ontwikkelingen van het proces. De raad is er hierdoor ook in een vroeg stadium directer bij betrokken.

Op maandag 20 januari komt de klankbordgroep voor de eerste keer bijeen. De Stadspartij houdt zoals gebruikelijk de zaken rond de decentralisaties nauwlettend in de gaten en we zullen direct met meldingen komen zodra er nieuws is.

Column artikelen