HomeNieuwsColumnBekende en onbekende bronnen

Bekende en onbekende bronnen

Het gaat goed met Purmerend en de Purmerenders. Purmerend laat een duidelijk beeld zien van een stad die leeft en bruist en een steeds rijker scala aan maatschappelijke organisaties en evenementen ten toon spreidt. De begroting van de stad voor de komende jaren geeft dan ook een positief beeld en is sluitend. Er ontstaan steeds meer kansen om tal van ambities te realiseren.

Uit gesprekken die het gemeentebestuur met naam en toenaam bekende stadgenoten en instanties voerde en voert, blijkt dat er grote behoefte bestaat aan nieuwe en gevarieerde woningen. De belangrijkste ambitie van de Stadspartij, de andere collegepartijen en dus ook het college is dan ook het bouwen van woningen.
Er is al gestart met de realisatie van woningbouwlocatie Klein Where en er bestaan vergevorderde plannen voor verdichtingsbouw in de stad. De stadsgrenzen zijn bereikt en duidelijk aan een herijking toe. Op regionaal strategisch niveau wordt het gesprek hierover gevoerd, zo weet ik uit mij bekende bronnen. Het voert evenwel wat te ver om er in dit stukje nu nader op in te gaan.

Binnenkort gaat de eerste paal van de nieuwe multifunctionele sporthal de grond in.
De plannen met het opwaarderen van het terrein dat nu nog wordt beheerst door de houtopstand in De Kop van West zijn vergevorderd, zo lees ik uit schriftelijke vragen Van GroenLinks. Ik weet uit mij bekende bronnen dat hier een bekende heel grote hotel-restaurant-zaal en vergader verhuurruimte- keten zijn oog op heeft laten vallen. Het overblijvende ruigt zal in een parkachtige ambiance worden omgetoverd. Althans als klopt wat de mij autonieme (bekende) bronnen vertellen. En waarom zal ik daaraan twijfelen?
Er staan zelfs zoveel bouwplannen op stapel dat de ambtelijke machinerie moeite heeft het tempo bij te houden.
Ondertussen kunnen de lasten voor de burger omlaag mede door het resultaat van het beter scheiden – in het bijzonder door de huishoudens (compliment) – van het afval. Zelfs de Onroerend Zaak Belasting hoeft niet omhoog in 2017.
Een proef met gratis openbaar vervoer voor armlastige ouderen in Purmerend blijkt financieel mogelijk.
Fietspaden kunnen verder worden verbeterd en het onderhoud van de openbare ruimte dat tot het minimum was teruggebracht kan nu zelfs een extra kwaliteitsimpuls krijgen.
Armoedebeleid in Purmerend staat hoog op de politieke agenda van alle partijen. Er is bovendien een rijk maatschappelijk veld van organisaties en vrijwilligers dat zich het lot van financieel minder draagkrachtigen inclusief de sociale positie van stadsgenoten aantrekt.
Dat daarnaast ook nog eens daadwerkelijk een cultuurverandering plaatsvindt binnen de ambtelijke menselijke machine (van buiten naar binnen werken) die het veranderingsvermogen van velen uitdaagt en op de proef stelt is verrassend. Als bewijs hiervoor zie ik de recente signalen dat het flink rommelt binnen de gemeentelijke organisatie van Purmerend. Zo lees ik in Dagblad Waterland dat de Ondernemingsraad naar de rechter stapt. De raad voelt zich buitenspel gezet. Voetballers weten dat je alleen buitenspel gezet kan worden als je niet oplet of de wedstrijd niet goed leest, maar dit terzijde.
‘De angst regeert’ zeggen anonieme bronnen volgens Dagblad Waterland. Tja anonieme bronnen. Die bronnen zijn natuurlijk niet anoniem maar autonieme bronnen (bekende) voor wie dit zo opschreef.

Voor mij zijn deze berichten overigens een teken dat er ook bestuurlijk echt een ingrijpende en noodzakelijke verandering plaatsvindt. Logisch voor een ambtelijke organisatie die mee moet bij de groei van Purmerend van dorp naar stad en nu naar echte regiostad met economische betekenis. Hoewel de toon van het stukje in Dagblad Waterland lijkt ‘het glas is halfleeg’ te laten horen, zie ik het als verandermanager en adviseur als het duidelijk vollopen van een glas. Het glas is volgens mij dan ook halfvol.

De Purmerenders die ik spreek zijn steeds beter te spreken over hun stad. Daar is geen angst voor al de veranderingen te bespeuren, integendeel. Er is steeds meer ruimte voor zorg en welzijn en mogelijkheid om te ontspannen. Zo zijn er jaarlijks meer dan 200 evenementen. Er is een bruisende binnenstad, de Koemarkt kent veel gezellige terrassen. Dé plek om een glas te heffen en een lekker hapje te eten.
De aantrekkelijke binnenstad biedt voorts een interessant en gevarieerd winkelaanbod met vele kleine speciaalzaken en boetiekjes. Heel bijzonder is de ligging van de haven met 100 ligplaatsen, langs de oever van de Where, en 45 splinternieuwe aanlegplaatsen langs het Noordhollands Kanaal, in een rustige omgeving en toch in het centrum van de stad. En dat geldt ook voor de 5 camperplaatsen aan het Bolwerk. Even buiten het centrum beschikt Purmerend ook nog over een groot overdekt zwembad, een gezellige kinderboerderij en een grote stadsspeeltuin ‘De Speelkraam.
Het voorzieningenniveau in de wijken qua winkelaanbod maar ook wat zorg en andere voorzieningen betreft wordt steeds completer.

Een bekende regel die ik vaak hanteer is dat lof meer bederft dan kritiek. In dit geval verdienen onze politici en bestuurders die deze ontwikkelingen hebben weten te bewerkstelligen wel een keertje een aai over de bol. En na dit geschreven te hebben gaan we ze weer kritisch volgen. Waarbij de burger volgens mijn autonieme bronnen verwacht dat de (lokale) politiek eerlijk, beschaafd, rechtvaardig, betrouwbaar, integer en invoelend is en zich in dienst stelt van het algemeen belang. We zullen zien wie zich hieraan houdt.

Column artikelen