Column In deze rubriek column van Meander en berichten van de redactie
Home Nieuws Column Behandeling Kaderbrief 2021 overschaduwd door coronacrisis

Behandeling Kaderbrief 2021 overschaduwd door coronacrisis

Bert Meulenberg
Op 3 en 4  juni wordt door de gemeenteraad de Kaderbrief 2021 behandelt. Deze kaderbrief is een opmaat naar de gemeentebegroting die in november moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
De kaderbrief is een nota waarin de inhoudelijke en financiële kaders, voor het beleid in de gemeente,  voor het komende jaar door het college worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze voorstellen worden door de raad besproken en er kunnen door middel van moties en amendementen door de raad wijzigingen in worden aangebracht.
Als de raad tot een definitieve vaststelling van deze kaderbrief is gekomen heeft het college richtlijnen van de gemeenteraad voor het opstellen van een begroting. Bij de behandeling van deze begroting in november gaat het op dezelfde wijze, ook daarin kan de raad wijzigingen aanbrengen voordat hij definitief wordt vastgesteld.
Verkeersmaatregelen Overlanderstraat, Voouitstraat en Julianastraat tot najaar geparkeerd

In deze surrealistische tijd staat de behandeling van de kaderbrief, wat de Stadspartij betreft, in een ander perspectief. De Stadspartij had normaliter wel met één of meerdere moties of amendementen  gekomen om het college te bewegen het voorgenomen beleid te wijzigen of aan te passen. De Stadspartij is echter realistisch genoeg om in te zien dat de financiële situatie in onze stad door de coronacrisis onzeker is.
Zo hadden we graag het  burgerinitiatief vanuit de bewoners in de Purmer Noord nu al  willen invullen om verkeer remmende maatregelen in de Overlanderstraat in te voeren. Dit geld overigens ook voor verkeersmaatregelen in de Julianastraat en de Vooruitstraat, daar wachten de inwoners ook al jaren op deze maatregelen.  We zien hiervan nu tijdelijk af maar komen er bij de begrotingsbehandeling zeker op terug als er enige financiële ruimte blijkt te zijn zullen we dit alsnog oppakken.

Grote financiële onzekerheid Purmerend

Zoals hiervoor al genoemd zitten we financieel in grote onzekerheid door de nog altijd heersende coronacrisis. Er komen nog steeds hulpaanvragen bij de gemeente binnen van lokale instellingen, verenigingen en ondernemers. Recentelijk werd er hulp toegezegd aan beginnende kunstenaars die ateliers huren van de gemeente, door het grotendeels wegvallen van hun inkomsteen werd het betalen van de huur problematisch.
De gemeente heeft de kunstenaars voor bepaalde tijd vrijgesteld van het betalen van huur. Maar niet alleen het verstrekken van hulp aan instellingen, verenigingen en ondernemers is een kostenpost ook aan de inkomstenkant vallen gaten. Denk aan de tijdelijke sluiting van het zwembad, ook daar gaan grotendeels de kosten door maar staan de inkomsten stil.

Naast deze genoemde voorbeelden zijn er nog veel meer situaties waar de gemeente inkomsten misloopt en steun zal moeten verlenen.  Hoe langer de genomen maatregelen duren hoe hoger de kostenpost oploopt. De Stadspartij steunt de kaderbrief zoals hij door het college is gepresenteerd. Maar wij zullen ons om hiervoor genoemde redenen heel terughoudend opstellen bij de behandeling van deze kaderbrief  en hebben daarom ook nu geen voorstellen ingediend tot wijziging van deze kaderbrief. De Stadspartij zal zich dan ook in de behandeling van de kaderbrief behoudend opstellen met betrekking tot het steunen van voorstellen. Naar onze mening zal er pas in de loop van het jaar, hopelijk na de zomer, duidelijkheid komen op welke wijze de coronacrisis de gemeentelijke financiën heeft geraakt. De Stadspartij zal in zijn beoordeling uitgaan van wat van belang is voor realiseren en behouden van een leefbare stad en vitale stad in al zijn geledingen.  

Versoepeling maatregelen, aanscherping terug als het fout gaat

Afgelopen woensdag gaf het kabinet aan dat we langzaam toe gaan werken naar versoepeling van de  maatregelen in de coronacrisis. Contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten, nagelstudio’s, etc. mogen vanaf maandag 12 mei weer open. Ook 18 plussers mogen weer sportactiviteiten gaan beoefenen. Alles wel onder strikte veiligheidsmaatregelen en met de waarschuwing dat als het fout gaat de maatregelen weer worden aangescherpt.

Vanaf 1 juni mogen de terrassen, ook onder in acht neming van de anderhalve meter regel weer open. De Stadspartij zou het toejuichen als de ondernemers de terrassen kosteloos mogen uitbreiden. Mede gezien het feit dat evenementen in de nabije toekomst nog niet kunnen worden toegestaan ligt hier een uitgelezen mogelijkheid om de horecaondernemers, waar mogelijk, nog wat van de verloren gegane omzet terug te laten verdienen al beseffen we ons wel degelijk dat het geleden verlies nooit volledig kan worden terugverdient. Maar alle beetjes helpen en als ondernemers weer de mogelijkheid krijgen om omzetten te draaien wordt het voorziene banenverlies mogelijk beperkt.
Houd rekening met elkaar, het virus is nog niet bedwongen

Ondanks de verruiming van de intelligente lockdown  hebben we gezamenlijk nog een lange weg te gaan voor we weer een samenleving hebben die in de buurt komt van de situatie van voor de coronacrisis.

Het ligt ook aan hoe wij ons de komende periode gedragen, houden we rekening met elkaar en respecteren we de veiligheidsmaatregelen dan kunnen de genomen maatregelen mogelijk verder worden versoepeld. Als we onvoorzichtig worden en het te veel los laten is de kans groot dat er weer strengere maatregelen worden ingesteld.
Laten we deze laatste optie in alle gezamenlijkheid zien te voorkomen door rekening met elkaar te houden en ons veilig te gedragen.

Column artikelen

Ohoebruno’s slotakkoord over de klimaatperikelen. Nou tabé dan!

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal. Nu de afsluitende aflevering “Zo beste Meander dat was wel zo tamelijk en uitgebreid een hele uitzoekerij...

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over domheid biomassacentrales

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal Gebrom en gekrijs en gewapper van vleugels. Ik schrik van het geluid en ontdek een landende Ohoebruno...

Ohoebruno over klimaat, verbranden van fossiele grondstoffen en energieopwekking in het algemeen

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal “Beste vriend daar ben ik weer”. Ik schrik wakker in mijn ligstoel in...

Ohoebruno praat met Salomon Corvus over de aarde

Een op veler verzoek herhaald en geactualiseerd verhaal “Hallo beste vriend daar ben ik weer.” Op zijn gemak staat Ohoebruno naast me op een roestvrijstalen...

Ohoebruno en woeste gronden

Een op verzoek van velen herhaald en geactualiseerd verhaal Een verstild zonnig moment, alle buren zijn met de angst voor Corona ergens in Nederland...

Den Drukker zag de geschiedenis als een dynamisch en spannend avontuur

De laatste tijd moet ik veel denken aan de in vergetelheid geraakte historicus en deviantist Herman den Drukker. Hij leefde van 1912 tot 1997...

Plastic afval wat doe je er mee?

Jarenlang heb ik trouw plastic gescheiden van het overige afval. Zakken vol plastic zakjes, bakjes, flessen, verpakkingsplastic enz. sleepte ik wekelijks naar de afvalcontainer....