HomeNieuwsOnderwijsTijdelijke locatie De Roos aan het Koggenland

Tijdelijke locatie De Roos aan het Koggenland

basisonderwijs
Veel inwoners uit Weidevenne maakten de afgelopen periode hun zorg kenbaar over de
verkeersveiligheid met de komst van basisschool De Roos. Daarom stelde het college van burgemeester en wethouders in de commissievergadering Algemene Zaken van donderdag 19 juni jl. voor, om de vestiging van de school in de Nijlstraat met een half jaar uit te stellen. Dit in afwachting van een extern en onafhankelijk verkeersonderzoek.

Op grond van wettelijke regelgeving heeft het college echter de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de nieuwe school 1 augustus kan starten. Een belangrijk onderdeel daarvan is geschikte huisvesting. Uitstel is dus niet mogelijk.

Tijdelijke locatie
Het college inventariseerde alternatieve tijdelijke locaties, zodat de school in augustus van start kan gaan. Het gaat om een tijdelijke locatie voor de duur van een jaar. Het ligt daarbij niet in de verwachting dat de Nijlstraat hiervoor in aanmerking komt. Een tijdelijke locatie biedt het college de tijd om het onafhankelijke en externe verkeersonderzoek zorgvuldig uit te voeren. Uit dat verkeersonderzoek moet onder andere blijken wat het halen en brengen van leerlingen door vestiging van een nieuwe school betekent. Het onderzoek geeft een totaalbeeld van de verkeersdruk in uw wijk.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de tijdelijke locatie aan het Koggenland gaat worden. De huisvesting aldaar wordt door de huidige school verlaten waarna De Roos deze opnieuw kan vullen.

In gesprek
Tijdens de informatieavond op 11 juni jl. was eerder al afgesproken dat de gemeente samen met een vertegenwoordiging van buurtbewoners in overleg gaat over het verkeer in de wijk. Tijdens die bewuste avond meldde zich al een groep bewoners aan om actief mee te denken en mee te praten. Dit proces gaat gewoon door zo laat het college weten; een eerste overleg staat gepland op 3 juli a.s.

M.b.t Koggeland zal een vertegenwoordigigng van het college donderdag 3 juli met de bewoners van de wijk in gesprek gaan. Soortgelijke problemen als aan de Nijlstraat worden overigens niet verwacht.

Extra raadsvergadering
Op 1 juli  vond er op verzoek van diverse partijen een extra raadsvergadering plaats. De procedure en de werkwijze van college en met name van wethouder Voorbij was onderwerp van discussie. De wethouder gaf duidelijk uitleg over wat er zich de afgelopen maanden had afgespeeld. Hij constateerde dat de situatie hem (en het college) gaandeweg overmeesterde. Die situatie is nu weer onder beheersing. Duidelijk werd ook dat als het verkeersonderzoek uitwijst dat de vestiging in de Nijlstraat geen probelemen oplevert basisschool De Roos daar in de proefperiode van vijf jaar definitief wordt gevestigd.

Past de school niet in de wijk dan zal er gekeken moeten worden nar een locatie in de wijken: Weidevenne, Hazepolder of Kop van West.
 Zo is met het schoolbestuur van basisschool De Roos afgesproekn.

In een vraaggesprek met de lokale zender RTVP liet de wethouder zich ontvallen dat hij ook een locatie nog weer elders niet uitsluit. Het was maar goed dat de vergadering was gesloten anders had dit weer tot nieuwe gesprekstof geleidt.

Onderwijs artikelen