HomeNieuwsOnderwijsBasisscholen verhuizen vanwege dalende leerlingaantallen

Basisscholen verhuizen vanwege dalende leerlingaantallen

verhuizenscholen
Een aantal basisscholen in de wijk De Purmer verhuist komende zomervakantie naar een andere locatie. Het gaat om De Dijk en De Ploegschaar. Dit is de belangrijkste uitkomst van overleg tussen betrokkenen, waaronder de gemeente en de schoolbesturen Stichting Openbaar Primair & Speciaal Onderwijs (OPSO) en Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW).

Uit recente leerlingenprognoses blijkt dat er krimp is in de aanwas van leerlingen op de middellange en lange termijn. In de Purmer levert dit leegstand op bij een aantal scholen, terwijl er in dezelfde wijk ook schoollocaties zijn met een ruimtetekort. Daardoor zou er op de ene plek bijgebouwd moeten worden, terwijl elders leegstand ontstaat. Alle betrokken partijen achten dit een onwenselijke situatie. Immers, nieuwbouw en leegstand kosten beiden geld. Daarom is goed gekeken naar wat mogelijk is op de diverse locaties. Hierdoor worden kosten bespaard die ten gunste kunnen komen aan het onderwijs zelf.

Wie komt waar?
De Ploegschaar verhuist naar het Hoefsmidhof en trekt in bij De Smidse. Het Hoefsmidhof wordt daarmee een confessioneel scholeneiland. De locatie aan het Hoefsmidhof is in 2012 helemaal opgeknapt. De Dijk verhuist naar het Zichthof en komt onder één dak met De Boemerang. Het Zichthof wordt daarmee een openbaar scholeneiland. De onderwijslocatie aan het Zichthof wordt tijdens de zomervakantie opgeknapt, zodat iedereen het nieuwe schooljaar goed van start kan gaan.

Scholen samen sterker

Wethouder Berent Daan begrijpt dat er veel gevraagd wordt van ouders en leerlingen: “Alle betrokken partijen weten dat we met deze stap een beroep doen op ouders en leerlingen, maar hebben wel vertrouwen in deze stap. Niet alleen omdat we het geld liever in onderwijs dan in stenen steken, ook omdat de scholen samen sterker kunnen worden op één locatie.”

Ouderavonden
OPSO en CPOW organiseren op korte termijn ouderavonden om ouders te informeren en gaven de kinderen gistermiddag een uitgebreide brief mee naar huis waarin één en ander wordt toegelicht en waarin staat wanneer de ouderavonden plaatsvinden. Wethouder Daan zal hierbij ook aanwezig zijn.

Onderwijs artikelen