Banpalen

banpaal
Drugsdealers die worden betrapt in de stad moeten een toegangsverbod krijgen voor heel Amsterdam. De Amsterdamse VVD presenteert thans een plan dat dit mogelijk moet maken, zo laat VVD-fractievoorzitter Robert Flos weten in de Sp!ts. Momenteel kunnen betrapte drugsdealers geweerd worden uit de Transvaalbuurt in Oost, de Wallen, en Ganzepoort en Flierbosdreef in Zuidoost. Maar als het aan Flos ligt moet een toegangsverbod voor heel Amsterdam mogelijk worden. ‘Hiermee wordt voorkomen dat de dealers doodleuk elders in Amsterdam gaan staan, zoals nu het geval is,’ stelt Flos. In eerste instantie geldt een verbod voor 24 uur. Word je een tweede of derde keer betrapt, treedt een verbod van drie of zes maanden in werking. Bij overtreding van het toegangsverbod is er sprake van een misdrijf, hier staat een hoge boete of uiteindelijk zelfs een gevangenisstraf op.

Niets nieuws eigenlijk wat de VVD voorstelt. Oude wijn in nieuwe zakken, om er maar eens passend een oud gezegde aan toe te voegen. In de vroege Middeleeuwen al werden ongewenste personen buiten de stadsmuren geplaatst en werd de stadspoort voor hen gesloten. De herinvoering van de banvloek zal dus ook zonder twijfel de terugkeer van banpalen bewerkstelligen. De banpaal is een ander middel om aan te geven “tot hier en niet verder”.
Er spelen daarbij natuurlijk twee zaken. In de eerste plaats: hoe handhaaf je de banvloek? In de tweede plaats: waar blijven de vervloekten als ze zich inderdaad aan de vloek houden? Onze voorouders wisten wel raad met handhaving, veelal leidde overtreding tot lijfstaffen, afsnijden/afhakken van lichaamsdelen en bij notoire overtreders de dood op het schavot. Dat zal de VVD vermoed ik nu toch niet meer zo voor haar rekening willen nemen.

Waar gehoorzame drugsdealers blijven lijkt me wel duidelijk: in de ommelanden. Purmerend mag zich nu al verheugen in een uit Amsterdam overgewaaide kaste van kleine en grote criminelen. Als ik ’s avonds met mijn hondje rondwandel zie ik geregeld ongerechtigheden inclusief af en toe politieobservaties en ingrepen. Buren die overdag thuis zijn signaleren soortgelijke zaken. Dat verschijnsel zal dus verder toenemen. Tenzij de Purmerendse VVD natuurlijk ook het plaatsen van banpalen voor de Marktstad zal bepleiten. Ik acht dit gelet op de innovatieve denkkracht van deze partij niet ondenkbaar. De Stadspartij zal het historiserende en toeristen trekkende karakter van deze veiligheidsmaatregel er dan zeker ook bij betrekken.

Al jaren waarschuwt de Stadspartij tegen de toenemende stedelijke (on)veiligheids problematiek die uit Amsterdam overwaait. Tot voor kort werd met die waarschuwingen van de Stadspartij nog wel eens de draak gestoken. Er waren bijvoorbeeld tot voor kort geen officiële criminele jeugdgroepen, werd door politie en van bestuurszijde betoogd. Dit terwijl de voorbeelden op straat en in de administratie erover voor het oprapen waren. Pas onder de huidige burgemeester wordt daadwerkelijk een krachtig front gemaakt tegen deze vorm van verloedering van de leefomgeving. Als volger van de Purmerendse politiek zie ik veel van de logische aanbevelingen van de Stadspartij op dit gebied dan ook nu in praktijk gebracht. Maar dit terzijde.

Je kunt overigens ook een vorm van een banvloek over je heen gestort krijgen via de media. Het overkwam Bram Peper met de bonnetjesaffaire (bleek later niets mis mee), Wijnand Duyvendak kreeg aanzet tot terroriseren in zijn schoenen geschoven (klopte niet) en nog onlangs speelde iets soortgelijks met Wouter Bos met in zijn kielzog Nout Wellink (rapport zonder deugdelijke argumentatie). En laten we niet vergeten dat er ook nog altijd de affaire Hooijmaijers speelt waar maar geen klaarheid in komt (twijfel over de ernst van de zaak?).

Nu overkomt dat ook Nurten Albayrak. Ze spreekt zelf van een publieke executie. Ook in dit geval voorspel ik dat de waarheid anders en veel genuanceerder in elkaar steekt dan ons wordt wijs gemaakt. Dat er ook in haar geval een officieel ogend rapport is zegt mij niet veel. Als er een zondebok wordt gezocht dan laten zich waarheid en fictie gemakkelijk aaneen rijgen. Ik voorspel straks een forse gouden handdruk voor mevrouw Albayrak om de vloek van heden maar verder te slikken.

Zelf hanteer ik een lijstje van officieel ogende adviseurs die precies dat resultaat in rapporten tevoorschijn toveren dat wenselijk is. Voor ingewikkelde bestuurlijke executies zijn deze lieden handig in het gebruik. Dat lijstje wordt deze week weer langer. Heb je ze nodig dan is dat lijstje handig. Ontdek je ze als tegenstander, dan tel ik mijn zegeningen en verdwijn voorts snel in de veilige ommelanden. Ver achter de banpalen van hun werkgebied.

Column artikelen