HomeNieuwsColumnBallonetjes oplaten

Ballonetjes oplaten

proefballon.jpg
Persoonlijk voelt pensionerend Commandant der Nederlandse Strijdkrachten Dick Berlijn er wel iets voor om de dienstplicht opnieuw in te voeren.
De dienstplicht is echter nooit afgeschaft maar opgeschort weet ik nog. Dat is weer zo’n typisch Nederlandse oplossing om een besluit nooit helemaal te hoeven nemen, dacht ik toen meteen. Altijd handig tegen de achtergrond van: "je weet maar nooit".
Door mij vrij geïnterpreteerd, ziet Berlijn wel wat in het opschorten van ‘de opschorting’ om de personele tekorten van de Strijdkrachten aan te vullen.

dick berlijn.jpgSinds er bij vredesoperaties weer soldaten tragisch ‘verongelukken’, neemt de animo om soldaatje te willen spelen en met het blinkende uniform vrienden, familie, buurtgenoten te imponeren, zienderogen af.
Ook versta ik uit de woorden van Berlijn (foto) dat hij het leger voor probleemjongeren wel ziet zitten. Daar wordt ze discipline bijgebracht, zal de gedachte erachter wel zijn.

Helaas ben ik ruim voor de ‘opschorting’ nog opgeroepen voor de dwangarbeid in het groene uniform. En als er ergens een leefsituatie is waar je juist anarchistisch en afstompend gedrag wordt bijgebracht, dan ervoer ik die wel als dienstplichtig soldaat.
Maar waar rook is, is vuur dus Berlijn liet een proefballonetje op tot het weer opstarten van de dienstplicht.
Er wordt achter de schermen, in de achterkamertjes waar de politiek beslissingen die over het Nederlandse volk worden uitgestort, over gebroed dat is mij wel duidelijk.
Zelfs de onderKoning van Nederland Herman Tjeenk Willink liet, over dit schrikbarend toenemen van de achterkamertjes politiek, zijn in waarschuwingen vervatte kritiek de vrije loop. Maar dat is een verhaal van een heel andere orde.

bbq.jpg
Waar rook is, is vuur!
Dat heeft GroenLinks in Purmerend geweten toen er een persbericht van die lokale fractie uitging over de fijnstof in de lucht veroorzaakt door open haarden, allesbranders, vuurkorven en barbecues. GroenLinks wil het verbranden van hout niet verbieden, maar wil kijken of de regels kunnen worden aangescherpt. Om op die manier het milieu te ontlasten en de hoeveelheid fijnstof in de lucht te verminderen.
Een lekker aangezet stukje hierover in het Noordhollands Dagblad was de bron om in het journalistieke en media papegaaiencircuit er weer eens een echte Nederlandse affaire van te maken. Alsof het een zomernieuwtje betrof.
Met voorop De Telegraaf, ging de boodschap als een lopend vuurtje door Nederland en België dat GroenLinks een verbod wil op open haarden en barbecues. De Purmerendse GroenLinks fractievoorzitter Chris Zandvoort ging de partijprominenten van het Haagse hoofdkantoor even in publiciteit ver voorbij. De lezers van al dat verwrongen nieuws brandden in hun reacties fractievoorzitter Chris Zandvoort tot de grond toe af, die hen zou willen beroven van hun barbecuefeestjes in de achtertuin.

chris.jpgLeuk, al die aandacht voor onze lokale Groenlinks dacht ik in eerste instantie. Totdat Chris Zandvoort (foto) in plaats van de schouders op te halen, in de verdediging ging.
Het bleek dat een door Groenlinks zelf verspreidde verouderde versie van een persbericht de ‘opstand der horde’ had uitgelokt. Een foutje binnen de partij zo kwalificeerde Zandvoort de situatie zelfs in een nieuw persbericht.
Meteen ging er een belletje bij mij rinkelen. Er was dus wel degelijk een gedachte bij Groenlinks, deels ook op papier, om voor het verbieden van brandhout voor huishoudelijke doeleinden te pleiten.
Het snelle uitwaaieren tot zelfs over de landsgrenzen van het ‘verkeerde persbericht’ zou dus best eens geregisseerd kunnen zijn vanuit het Haagse Groenlinks hoofdkantoor.
Even een proefballonetje oplaten kijken of de geesten in Nederland rijp zijn voor het ingrijpen in de sfeervuurtjes?

Purmerend, even hart van Nederland!

Column artikelen