HomeNieuwsColumnAfscheid wethouders Helm en Krieger met toespraken en erepenning Stad

Afscheid wethouders Helm en Krieger met toespraken en erepenning Stad

RoaldburHAHet afscheid van de wethouders Roald Helm (Stadspartij) en Hans Krieger (VVD) op donderdag 23 mei werd opgeluisterd met toepraken van burgemeester Don Bijl, Jan Peter Dompeling (VVD) en Ernst Ankersmit (Stadspartij).
Burgemeester Bijl veraste de vertrekkende wethouders door hen de erepenning van de stad Purmerend te verlenen. Dit vanwege hun jarenlange bijdrage aan het beheer en ontwikkeling van de stad.
Hieronder is de toespraak die Ernst Ankersmit (voorzitter Stadspartij) hield bij het afscheid van Roald Helm.
Beste Roald. Dames en heren,
Ik moet eerlijk bekennen dat ik hier wat onwennig sta. Tot nu- zat ik dáár- en keek ik naar hiér. Dat is even wennen en de bijbehorende plankenkoorts negeren.

Om maar met de deur in huis te vallen.
Uit statistisch wetenschappelijk onderzoek blijkt dat driekwart van de inwoners de naam van de burgemeester kent, minder dan de helft kan een wethouder bij naam noemen. De meeste inwoners weten niet wie in de gemeenteraad zitten.
De burgemeester is nog het meest bekend door de Sinterklaasintocht. Een wethouder door een foto in de krant  in de rol van loco burgemeester bij het feliciteren van een jubilerend echtpaar.

Als ik Roald zulke feiten onder ogen bracht dan was steevast het antwoord:  “ik vertrouw alleen maar statistieken die ik zelf heb gemaakt”. Vervolgens ging hij onverstoorbaar verder met het afwerken van een nimmer leeg rakende agenda.

Roald heeft onmiskenbaar de afgelopen decennia zijn voetindruk in Purmerend achtergelaten. Zijn herkenbaarheid is af te lezen uit de bezetting van deze zaal.

Raadslid in 1994

In 1994 werden Roald en Elly Vos tot ieders verrassing  – niet in het minste de onze – de eerste raadsleden van een lokale partij in de Purmerendse raad.
Het was een echte pioniersperiode, waarin velen toch wel moeite hadden met deze vreemde eend in de bijt.
Daarin is in de afgelopen jaren merkbaar verandering gekomen. Niet in het minst door toedoen van Roald.

Roald, je bent dan ook in januari terecht ere lid van de partij geworden. Een eretitel die ook is te zien in het licht van het -lange- afscheid nemen van de actieve politiek in Purmerend.
Gisteren deden we het afscheid nemen dunnetjes over tijdens de jaarvergadering van de Stadspartij en vandaag is het een officiële Purmerendse gebeurtenis.

Loopbaan
In 2010 werd je de eerste wethouder voor de Stadspartij en heb je vanaf het begin alles opzij gezet om er een succes van te maken.
In de eerste periode was je werkterrein vooral gericht op welzijn, kunst en cultuur en de fysieke leefomgeving.
In 2014 kwam het accent meer te liggen op je affiniteiten: financiën, sport, decentralisatie van het sociaal domein. 

Een belangrijke bijdrage heb je ook geleverd om Purmerend door de financieel- economisch zware periode te helpen leiden. Diverse hoofdpijndossiers heb je beheersbaar weten te maken, enkele dreigende coalitiebreuken hielp je voorkomen. 

Dames en heren, aan Roald is altijd duidelijk zichtbaar geweest dat hij van het wethouderschap genoot. Hij had er zichtbaar lol in om zaken voor elkaar te krijgen. Hij was een wethouder die: verheugd en met zichtbaar goede zin vragen beantwoordde, een toelichtend verhaal hield dat verder ging dan de gestelde vragen, die het betoog wat probeerde te rekken, óók alle niet gestelde vragen beantwoordde om dan met lichte tegenzin af te sluiten.

Als Roald het soms even niet naar zijn zin had –  en geloof me die momenten waren er ook – dan wist alleen zijn naaste vertrouwelijke omgeving dit. 
Je kon hem dan ook betrappen op allerlei merkwaardige opmerkingen zoals: democratie is de dictatuur van de meerderheid of democratie is het enige politieke systeem waarin de meerderheid de naam van een paard in een ezel kan veranderen.
Later begreep ik dat zijn Caraïbische natuur dan even naar boven kwam.
Goed benaderbaar
Wat we ook zagen, is dat een wethouder goed benaderbaar kan zijn.
Of in gewone taal: hij praat gemakkelijk met mensen, hij luistert naar mensen als ze iets vertellen, hij snapt wat ze bezighoudt. Roald zoekt naar wat mensen bindt, wat ze beweegt en zoekt van daaruit een oplossing.

Dat was al zo in de tijd dat hij raadslid was en hij werd er nog sterker in tijdens het wethouderschap.
Partijgenoten moesten hem er soms wel aan herinneren dat hij er toch echt ook een van de Stadspartij was.

Een goedlachse wethouder die een supertijd heeft gehad, dat is het beeld dat van hem achterblijft.

Roald, al werkende heb je nog beter geleerd dat medewerking verkrijgen eerder lukt met een glimlach en een compliment, inlevingsvermogen en goede feitenkennis dan met druk en stemverheffing. Sommige dingen kosten ook tijd en geduld en vooral dat laatste heb je in overvloed.
Je leeft in het besef dat het werk toch nooit klaar zal zijn, dat geeft rust.

In de 24 jaar als deelnemer aan het gemeentebestuur heb je veel dingen langs zien komen. Ook veel herhalingen van zetten. De Stadsverwarming is daar een voorbeeld van.
In 2019 zouden de financiële problemen opgelost moeten zijn, hoorden we ergens rond de eeuwwisseling. Jij gelooft daar nu heilig in, ik nog steeds niet.
Jammer daarom dat je 2019 niet in het Purmerendse bestuur meemaakt.  
Tot slot
Naast je werk als raadslid heb je je ook ingespannen om nieuwe Nederlanders, vooral die met een Caraïbische achtergrond, maatschappelijk te laten integreren in Nederland.
Je was daartoe werkzaam in en voor diverse verenigingen en stichtingen. Laatstelijk als penningmeester van Ninsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Ook in dat kader zullen veel mensen je gaan missen.
Dames en heren, van wethouders wordt wel gezegd dat er een dag nog mooier is dan de dag waarop je geïnstalleerd wordt, namelijk de dag dat je zonder politieke druk afscheid mag nemen. Dat geldt zeker voor Roald.
Om de lange vliegreis naar Curaçao te verlichten heb ik een boekje voor je gekocht.
Hierin heeft wethouder Coninck van IJmersum herinneringen neergeschreven.
Herkenbare zaken komen langs: VNG congres, een vertegenwoordiging bij een afvalverwerkingsinrichting, koppigheid van ambtenaren, omgaan met de oppositie en … collegeonderhandelingen.
Wethouder Coninck haalt bij dit alles schelmenstreken uit en neemt ze ook van anderen waar in zijn omgeving.
Ik durf je het boekje nu wel te geven. De vrees dat je er voor hier nog inspiratie uit zal opdoen hoeven we niet meer te hebben.
Dat je op Curaçao echt gaat rentenieren en de bij ons opgedane kennis en ervaring laat vervliegen gaat erbij mij niet in. Ik houd het politieke nieuws uit de Antillen dan ook scherp in de gaten. Er is daar in binnen- en buitenland veel gaande.

Roald, dank voor alles wat jij voor de Stadspartij en de gemeente Purmerend hebt gedaan. Het gaat jou, Desiree en de kinderen  goed op Curaçao.’

foto: Stadspartij
Noten
Portefeuille: Financiën, Sport, voorlichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roald Helm (Stadspartij Purmerend) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Stadsverwarming / HVC, WMO / AWBZ, Ouderenbeleid en Sport. Roald Helm is wijkwethouder Wheermolen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Roald Helm (Stadspartij Purmerend) heeft in zijn portefeuille: Fysieke leefomgeving (civiel, groen, reiniging), milieu, dierenwelzijn, Wijkgericht werken, publieksdienstverlening, Bewonersparticipatie, Informatievoorzieningen en Automatisering, Kunst en Cultuur, Jongerenwerk, Handhaving, Communicatie en vanuit de gemeente Purmerend de Wijkwethouder van Weidevenne en Purmer-Zuid. Werkzaamheden bij de Overheid:

Op 18 mei 2017 geeft Roald Helm aan dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 stopt als wethouder.
  
Roald Helm was lid van de commissie Financiën (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Roald Helm (Stadspartij Purmerend) 381 voorkeurstemmen.
  
Roald Helm heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 155 voorkeurstemmen. 

Tot 2010 was Roald Helm raadslid voor P’93. Tevens was Roald Helm raadsnestor en daarmee vice-voorzitter van de gemeenteraad in Purmerend.

Roald Helm begon als raadslid voor de lokale partij (P’93). P’93 wordt in 2010 omgedoopt tot Stadspartij.

2015 (?)-2018 Roald Penningmeester NiNsee
Wethouder Coninck, geschreven door Nico van Abbenes, pseudoniem van Frank Tammes o.a. voormalig burgmeester van Buren

Column artikelen