HomeNieuwsColumn1 mei moet feestdag en vrije dag zijn!

1 mei moet feestdag en vrije dag zijn!

1mei
Tijdens het reces gebeuren er in de regel geen gekke dingen. De politici vieren vakantiefeest, de storm in hun hoofden -die rare dingen zouden kunnen veroorzaken- is even gaan liggen. Deze eigentijdse parafrase op een bekende uitspraak van de Franse antropoloog en etnoloog Claude Lévi-Strauss schoot mij laatst door het hoofd.

Maar er zijn gelukkig uitzonderingen zo blijkt. In Amsterdam is altijd wel wat te doen en zo is er steevast een raadslid dat de zomerstilte gebruikt om een variatie op te voeren die doet denken aan de toneelstukjes van de Romeinse senator Cato (234-149 voor Chr.)

Cato had de gewoonte elke redenvoering, waar deze ook over ging, met de spreuk: Ceterum censeo Carthaginem delendam esse, te beëindigen. De spreuk betekent letterlijk: Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. Carthago was in de tijd van Cato de tegenspeler van Rome tijdens de Punische oorlogen. Carthago is ten slotte in 146 voor Christus door Rome verwoest.

De variatie op Cato komt ditmaal van de Amsterdamse VVD. Het betreft het schrappen van 1 mei als de vrije werkdag, en zo als het even kan uit de boeken laten verdwijnen.
De VVD is bij windstiltes altijd in voor een ‘Catootje’, nu door te roepen: ‘voorts vindt de VVD dat de vrije dag voor ambtenaren op 1 mei moet worden geschrapt’.
Ooit werd namelijk berekend dat het schrappen van een verlofdag voor Amsterdamse ambtenaren 3 miljoen besparing zou opleveren. Wie even doordenkt weet dat dat niet kan kloppen, maar in Amsterdam zijn ze altijd goed geweest in dubieus Hollands rekenwerk. Denk nog eens aan de rekentruc die men in 2011 wilde uithalen om het busvervoer o.a. vanuit Purmerend extra te belasten ten bate van het Amsterdamse vervoer. Dit terzijde.

De VVD weet ook wel dat het niet klopt, maar ambtenaren een pootje lichten doet het nu eenmaal altijd goed bij de burgerlijke massa en het pesten van de PvdA met deze schijnbeweging is mooi meegenomen.

Uiteraard zijn de reserve VVD-ers, D66 dus, direct voor. En tot mijn stomme verbazing heeft nu ook de Amsterdamse PvdA-er Jeffrey Prins dit het volk namens zijn partij via de Telegraaf laten weten. Dat dit bericht van de PvdA via de Telegraaf de wereld in wordt geslingerd spreekt boekdelen over het tegenwoordige gedachtengoed van de (je kunt nu wel zeggen) voormalige nazaten van SDAP en socialistische PvdA. Er is zelfs een tevreden toon te bespeuren bij Jeffrey Prins bij zijn bijval om de enige socialistische feestdag als vrije feestdag tussen alle vrije werknemersdagen af te schaffen. Als de viering maar doorgaat zegt hij er wel snel bij. Volgens mij snappen de Amsterdamse PvdA-ers er na het vertrek van Lodewijk Asscher helemaal niets meer van.
Zouden Marcel van Dam en Jan Pronk dan toch gelijk hebben dat de socialistische geest de PvdA aan het verlaten is of al heeft verlaten?

Nieuwsgierig was ik naar de argumenten die de VVD er bij heeft gegraaid om D66 en zelfs de PvdA achter het plan te krijgen.

De VVD presteert het om politieke medestanders te krijgen bij het vergelijken van de feestdag voor de doelgroep van 1 mei en een doelgroep voor een andere feestdag. En probeert zo de doelgroepen tegen elkaar op te zetten.
Het benoemen van een feestdag en het benadrukken van zo’n dag door het geven van verlof koppelt de VVD aan interesse en deelname aan een viering. ‘Het vieren van 1 mei is tanende’, zo concludeert de VVD. Weg ermee zo lees ik dat.
Nadrukkelijk wordt ook Goede Vrijdag hierbij genoemd, ook tanende stelt de VVD.
De Amsterdamse CDA blijft overigens stoïcijns onder de bombastische prietpraat van de Amsterdamse VVD en laat zich niet uit de tent lokken.

De VVD becijfert dat Amsterdamse ambtenaren nu gemiddeld recht hebben op 171,6 verlofuren per jaar. Ik veronderstel dat de VVD wil laten geloven dat ambtenaren veel vrije dagen hebben. Maar de gemiddeld ambtenaar bestaat helemaal niet en veel vrije dagen heeft de ambtenaar ook niet.
De VVD speelt dus voor Hans Kazan met feiten en cijfers. Wat wel bestaat is de modale of doorsnee ambtenaar. En het modale recht van deze ambtenaar is maar 158,4 uren.
Tja, ik ken Fred Kaps nog als dé meester-goochelaar en dat is mijn voorbeeld. En Fred kon heel wat beter goochelen dan Hans Kazan.

Wie de statistische berichten er verder even op naleest vindt dat  de modale of doorsnee werknemer 25,6 vakantiedagen in Nederland heeft. De modale ambtenaar heeft er nog geen 21!
De modale Amsterdamse ambtenaar heeft als hij 7,6 uur per dag werkt (36 uur per week) ’s uitgaande van het landelijk gemiddelde recht op 194,6 uren (25,6X7,6). Dat zijn er nu dus 36,2 uren tekort (194,6-158,4).

Bovendien is 1 mei een hele speciale dag, De dag is voor alle werknemers(arbeiders noemden wij die vroeger).
Er zouden nog al wat werknemers, ook VVD, D66 en PvdA stemmers, cultureel-geestelijk en materieel worden benadeeld door het uitgummen van deze pure werknemers feestdag of andere feest-verlofdagen.

Volgens mij hebben ambtenaren in Purmerend op 1 mei zelfs (nog) geen feestverlof. Zou er een partij te vinden zijn die dat juist wel zou willen invoeren? Ik zou het toejuichen. De traditie van 1 mei als de internationale dag waarop nu nog steeds de invoering van de huidige 8 urige werkdag wordt gevierd, verdient het om ook in Nederland als bijzondere dag- gelijk aan een Koningsdag- te worden aangemerkt.
Ik ga er vanuit dat de Amsterdams vakbonden het arbeidershart nog steeds op de juiste plaats hebben en een initiatief om 1 mei te schrappen verzonnen door de Amsterdamse gemeenteraad naar de prullenbak zullen verwijzen.

Om met Cato te spreken: 1 mei dient een feestdag en vrije dag voor werknemers te zijn!

Er is dus nog veel te winnen voor vakbonden!

Column artikelen