HomeNieuwsMilieuZwerfafval 2021 neemt af

Zwerfafval 2021 neemt af

Van mei tot en met juli 2021 heeft de Zwerfinator in opdracht van Gemeente Purmerend een gedetailleerd onderzoek gedaan naar zwerfafval, op dezelfde manier als hij in 2016, 2018, 2019 en 2020 heeft gedaan.

Een uitgebreider relaas van zijn bevindingen staat HIER

Tijdens het onderzoek in 2021 lag er 16 procent minder zwerfafval dan in 2020 en zelfs 53 procent minder dan in 2018. Uitgaande van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de aanpak van het zwerfafval van gemeente Purmerend zeer positieve
resultaten oplevert.
Zie de afbeelding

Speciale inzet vrijwilligers en gemeente loont

De professionele inzet vanuit de gemeente in combinatie met
vrijwilligers die zwerfafval rapen en/of prullenbakken beheren, samenwerking met scholen, bedrijven en sportverenigingen hebben de afgelopen jaren geleid tot een zichtbaar schonere stad, hetgeen tot uitdrukking komt in de cijfers van dit onderzoek.

Het aantal plekken waar zeer veel zwerfafval lag is sterk afgenomen. In de rapportage staat ook een aantal aanbevelingen opgenomen. Die worden meegenomen in de activiteiten voor 2022.

Wat is er in 2021 gebeurd

2021 was door de coronacrisis wederom een raar jaar. Meerdere campagnes en activiteiten moesten worden stilgezet of afgeblazen. Wel zijn er 50 vrijwilligers bijgekomen die zwerfafval rapen en/of een of meerdere prullenbak(ken) hebben geadopteerd.

In het Centrum zijn inmiddels 21 Mr Fill-prullenbakken geplaatst, dit zijn prullenbakken die het afval samenpersen en waar dus meer afval in kan. Daarbij is het een gesloten bak, waardoor er geen afval uit kan waaien of door vogels eruit gehaald kan worden. Dit draagt bij aan het tegengaan van zwerfafval in de binnenstad.

De inzet

  • Op dit moment zijn er 490 vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties in Purmerendactief en bij ons geregistreerd; een stijging van ruim 11% t.o.v. 2020 rond deze tijd. Deze vrijwilligers zijn naar eigen opgave in totaal ruim 24.000 uur op jaarbasis bezig met het opruimen van zwerfvuil en het legen van adoptiebakken. Voor uw beeld: degemeente spendeert ruim 22.000 mensuren aan het verwijderen van zwerfafval en het legen van prullenbakken.

  • 204 van de 854 prullenbakken zijn nu geadopteerd door bewoners, instellingen en bedrijven.

  • Via purmerend.nl/schoon wordt op een eenvoudige manier de mogelijkheid geboden om een scala aan hulpmiddelen aan te vragen. Op de website is ook een link naar een kaart met alle openbare prullenbakken en adoptiebakken te vinden.Ook zijn sinds kort op de website de gebieden die vrijwilligers schoonhouden zichtbaar.

  • Er is een convenant afgesloten met de McDonald’s. De bij het convenant horende Blikmikkers (prullenbakken waar afval vanaf het fietspad in gegooid kan worden) staan sinds januari 2021 langs de Jaagweg en worden geleegd door de fastfoodketen. De extra schoonmaakwerkzaamheden door de fastfoodketen die ookin het convenant komen zijn al gestart in 2020 en het resultaat is in de rapportage al te zien.

  • Het faciliteren van grootschalige evenementen en het organiseren van informatie-/ netwerkbijeenkomsten met vrijwilligers ligt helaas op dit moment stil vanwege de coronamaatregelen. Dit wordt opgepakt wanneer dit weer mogelijk is. Wel heeft de Gemeente de materialen uitgeleend voor de Priknick-actie van de Rotary.

En verder

De gemeente verwacht dit jaar de 500e vrijwilliger te kunnen verwelkomen. Het aantal geadopteerde prullenbakken blijft naar verwachting ongeveer gelijk, rond de 200 stuks. Het
is fijn te constateren dat er zo veel vrijwilligers zijn die bereid zijn om onze stad zichtbaar schoon te houden!

Milieu artikelen