HomeNieuwsWelzijnZwemmen onder schooltijd

Zwemmen onder schooltijd


In augustus 2016 start basisschool ’t Carrousel een pilot “zwemlessen onder schooltijd” voor alle kinderen van groep 2 t/m 8 die nog geen zwemdiploma hebben. Zij willen bovendien de kinderen de gelegenheid bieden om naast zwemdiploma A ook diploma B en C te halen.

De school heeft hierover met Spurd nadere afspraken kunnen maken. Het zwemmen vindt plaats binnen de schooltijden; de school regelt zelf het vervoer, met enige sponsoring. Voor het zwembad is dit ook aantrekkelijk, omdat er binnen de schooltijden weinig activiteiten zijn in het zwembad. De school heeft gevraagd of de zwemkosten vergoed kunnen worden via de M€€rDoen-regeling, voor de kinderen die vallen onder de doelgroep M€€rDoen-regelingen.

Kinderen die niet gaan zwemmen, krijgen tijdens de zwemles een andere activiteit aangeboden.

Vervoer

Voor de kinderen is het bovendien motiverender om in dit verband aan zwemlessen deel te nemen dan als dit buiten de school om gaat. Wat betreft het vervoer van school naar zwembad vice versa dient de school dit zelf te organiseren. Dit is een zaak die alle leerlingen die deelnemen aan de zwemlessen aangaat en niet valt onder de M€€rDoen-regelingen. Voor het komend seizoen heeft basisschool ’t Carrousel dit zelf opgelost.

Passend binnen beleidsregels

Het betreft hier een “particulier” initiatief, dat volledig past binnen de betreffende beleidsregels en ook voor andere basisscholen kan gelden, die een dergelijk project willen starten. Ook zijn er geen extra kosten aan verbonden. In de beleidsregel “Bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016” is opgenomen dat, als ouders voldoen aan de voorwaarden, kinderen kosteloos deel kunnen nemen aan het halen van zwemdiploma A.

In deze beleidsregel is ook een declaratieregeling opgenomen voor sportieve en culturele activiteiten. Voor kinderen tot 18 jaar is per kind een bedrag beschikbaar van € 350,- per jaar. In de bijlage bij de beleidsregels is een lijst opgenomen van zaken die vallen onder de declaratieregeling. Zwemlessen zijn hierin ook opgenomen.

De Stadspartij is een groot voorstander van het terugbrengen van het schoolzwemmen en kijkt dan ook met belangstelling naar deze ontwikkeling en hoopt dat andere basisscholen gebruik maken van deze bestaand facilitieiten en erbij aanhaken. 

Welzijn artikelen