HomeNieuwsSociale ZakenZaanstreek-Waterland introduceert regeling voor 65-plussers met verhuiswens

Zaanstreek-Waterland introduceert regeling voor 65-plussers met verhuiswens

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland werken met acht woningcorporaties en hun huurdersorganisaties aan een pilot voor oudere huurders met een verhuiswens. Vanaf 1 juni 2021 krijgen zij voorrang op 150 geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen. Ze nemen daarbij hun ‘oude’ huurprijs mee. Ook krijgen ze een verhuissubsidie van €1000,-. De pilot is voor de duur van één jaar. De intentie is om bij succes de samenwerking te verlengen.

De regeling geldt voor huurders van 65+, met een corporatiewoning in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De regeling wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Namens de deelnemende gemeenten zegt Wethouder Songül Mutluer, voorzitter van het regionale portefeuille overleg Wonen: “Het aantal 65-plussers in onze regio zal mogelijk groeien van 66.200 in 2019 naar 85.200 personen in 2030. Veel van hen heeft een woning die op termijn niet meer past bij hun behoeftes. Terwijl een fijne, passende woning dichtbij voorzieningen juist zo belangrijk is om prettig ouder te worden. Des te meer reden om de samenwerking in de regio te versterken en ouderen hierin beter te ondersteunen. Daarnaast komen er zo woningen vrij voor andere woningzoekenden. Dat is met de woningnood natuurlijk ook heel welkom. Een passende woning voor iedereen, daar gaat deze regionale samenwerking zeker aan bijdragen.”

Samenwerking neemt drempels voor ouderen weg

Van de 65-plus huishoudens woont 45% in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Een deel van hen wil verhuizen naar een gelijkvloerse, kleinere woning, maar onderneemt pas actie als de gezondheid het niet anders toelaat. Alle 65-plussers die nu een woning huren van de deelnemende corporaties komen voor de regeling in aanmerking.  Aan de huurwoning die zij achterlaten zijn geen voorwaarden verbonden.

Namens de woningcorporaties zegt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris: “We merken dat veel ouderen drempels ervaren om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn met het woningaanbod of huiverig zijn voor de kosten van een verhuizing of een hogere huur. Met deze regionale samenwerking en de hulp van onze corporatiemedewerkers hopen we die drempels voor hen te verlagen. Als corporaties kijken we natuurlijk goed naar de geografische spreiding van de 150 woningen voor deze pilot. We hebben ook aandacht voor de woonvorm en bieden zowel woningen in seniorencomplexen als woningen in gemengde complexen aan want de wensen van ouderen zijn zeer divers. Oudere huurders kunnen met de regeling makkelijk verhuizen van de ene naar de andere woningcorporatie en van de ene naar de andere gemeente. De keuzevrijheid neemt zo enorm toe!“

De regeling start per 1 juni. De komende weken wordt de start voorbereid. Zodra deze activiteiten zijn afgerond worden huurders verder geïnformeerd.

Sociale Zaken artikelen