HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWoningmonitor Purmerend 2022 verschenen

Woningmonitor Purmerend 2022 verschenen

Gemeentebestuur kijkt met trots naar resultaten

Foto Stadspartij


Sinds 2019 maakt Purmerend jaarlijks een integrale rapportage over de gehele woningvoorraad van Purmerend. Zojuist verscheen de Woningmonitor Purmerend 2022; over de jaren 2018 t/m 2021. Dit is tevens de eerste editie waarin de cijfers over de Beemster woningvoorraad geheel zijn meegenomen.

Naast de toename van het aantal inwoners neemt het aantal woningen in onze gemeenten toe.  Op 1 januari 2022 telt de gemeente Purmerend 42.039 woningen. Dat waren er in 2018: 39.592. In de huidige woningbouwprognose is de verwachting dat de woningvoorraad groeit tot 52.972 woningen op 1 januari 2040.

Over de hele periode neemt het aantal woningen jaarlijks toe. Gemiddeld gaat het om een groei van 607 woningen per jaar.
In alle wijken van Purmerend wordt naar verwachting de komende jaren gebouwd. Dit gebeurt niet in alle wijken tegelijk; alle projecten hebben een eigen planning.

Op korte termijn wordt in Centrum, Overwhere en Beemster gebouwd, op de middellange en langere termijn ook in de andere wijken.
Met ingehouden trots kijkt het gemeente bestuur naar deze woningbouwcijfers. En dat Purmerend ook dit jaar weer de doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid haalt. Het laat zien dat het huidige beleid werkt.

De druk op de woningmarkt is echter nog steeds ongekend hoog. Niet alleen wordt er alles aan gedaan om veel woningen bij te bouwen, maar ook dat dit kwalitatief hoge en gedifferentieerde woningen
zijn.

‘Toch zal deze ongekende druk in de toekomst nog voor de
nodige uitdagingen zorgen. Deze uitdagingen moeten we samen
met al onze partners het hoofd bieden.’ Aldus Wethouder Kroese in zijn voorwoord.

Lees HIER de Woningmonitor Purmerend 2022

Ruimtelijke Ordening artikelen