HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWoningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd.

WoningenpendHADe Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen. Aan de hand van deze cijfers toont de gemeente de ontwikkelingen van de woningvoorraad. De conclusie is dat het beleid werkt. De gemeente is goed op weg, maar nog niet klaar met bouwen en het maken van toekomstplannen.

Waar de in 2019 opgeleverde woningen – die veelal voor invoering van het nieuwe beleid zijn gecontracteerd – nog een beperkt aandeel sociale huurwoningen laat zien, geven de gecontracteerde woningen een veel beter resultaat. Op 1 april ging het om 4.202 woningen, waarvan 1.645 sociale huur. Dat is 39,1%. Daarmee wordt de gemeentelijke doelstelling, 30-30-40, ruimschoots behaald.

Wethouder Thijs Kroese (wonen) zegt hierover: ”Het is een resultaat waar we trots op kunnen zijn. We contracteerden niet alleen ongekend veel woningen, we contracteerden ook de juiste woningen. De druk op onze woningmarkt – en dan met name in het sociale segment – is ongekend hoog. We doen er daarom alles aan om niet alleen veel woningen bij te bouwen, maar ook om de bestaande voorraad zo goed mogelijk te benutten.”

Niet alleen het aantal en het aandeel sociale huur stemt tevreden. Ook voor de groepen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar op de huidige markt niet kunnen of willen, wordt gebouwd. Wethouder Kroese: “Het gaat erom dat iedereen betaalbaar kan wonen, passend bij zijn of haar portemonnee. De druk in het sociale segment is hoog, maar ook het middensegment heeft echt aandacht nodig. De cijfers laten zien dat we die aandacht ook kunnen geven.”

Verhuisbewegingen
Positief is ook dat de cijfers laten zien dat Purmerenders veel binnen de stad – en zelfs binnen hun eigen wijk – verhuizen. Wethouder Kroese: “Daaruit kan worden afgeleid dat mensen met veel plezier in onze stad, in hun wijk, wonen.”

Basisgegevens
Het is de tweede Woningmonitor Purmerend over de jaren 2016 t/m 2020 in deze vorm. De monitor geeft de ontwikkelingen (waar mogelijk) vanaf 2016 weer. De Basis Administratie Gebouwen (BAG) is voor deze monitor als basis of vertrekpunt gekozen. Deze basisadministratie is wettelijk verplicht en vergelijkbaar met andere gemeenten. De cijfers van de BAG zijn ook de cijfers, die CBS gebruikt en die aan de basis liggen van bijvoorbeeld de berekening van de bijdrage, die de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds.

Ruimtelijke Ordening artikelen