kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd.

WoningenpendHADe Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen. Aan de hand van deze cijfers toont de gemeente de ontwikkelingen van de woningvoorraad. De conclusie is dat het beleid werkt. De gemeente is goed op weg, maar nog niet klaar met bouwen en het maken van toekomstplannen.

Waar de in 2019 opgeleverde woningen – die veelal voor invoering van het nieuwe beleid zijn gecontracteerd – nog een beperkt aandeel sociale huurwoningen laat zien, geven de gecontracteerde woningen een veel beter resultaat. Op 1 april ging het om 4.202 woningen, waarvan 1.645 sociale huur. Dat is 39,1%. Daarmee wordt de gemeentelijke doelstelling, 30-30-40, ruimschoots behaald.

Wethouder Thijs Kroese (wonen) zegt hierover: ”Het is een resultaat waar we trots op kunnen zijn. We contracteerden niet alleen ongekend veel woningen, we contracteerden ook de juiste woningen. De druk op onze woningmarkt – en dan met name in het sociale segment – is ongekend hoog. We doen er daarom alles aan om niet alleen veel woningen bij te bouwen, maar ook om de bestaande voorraad zo goed mogelijk te benutten.”

Niet alleen het aantal en het aandeel sociale huur stemt tevreden. Ook voor de groepen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar op de huidige markt niet kunnen of willen, wordt gebouwd. Wethouder Kroese: “Het gaat erom dat iedereen betaalbaar kan wonen, passend bij zijn of haar portemonnee. De druk in het sociale segment is hoog, maar ook het middensegment heeft echt aandacht nodig. De cijfers laten zien dat we die aandacht ook kunnen geven.”

Verhuisbewegingen
Positief is ook dat de cijfers laten zien dat Purmerenders veel binnen de stad – en zelfs binnen hun eigen wijk – verhuizen. Wethouder Kroese: “Daaruit kan worden afgeleid dat mensen met veel plezier in onze stad, in hun wijk, wonen.”

Basisgegevens
Het is de tweede Woningmonitor Purmerend over de jaren 2016 t/m 2020 in deze vorm. De monitor geeft de ontwikkelingen (waar mogelijk) vanaf 2016 weer. De Basis Administratie Gebouwen (BAG) is voor deze monitor als basis of vertrekpunt gekozen. Deze basisadministratie is wettelijk verplicht en vergelijkbaar met andere gemeenten. De cijfers van de BAG zijn ook de cijfers, die CBS gebruikt en die aan de basis liggen van bijvoorbeeld de berekening van de bijdrage, die de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds.

Ruimtelijke Ordening artikelen

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...